Trang nhất » Lịch công tác

Lich công tác tuần

Thời gian Nội dung Thực hiện
Thứ 2
11/9
Sáng Tham gia đoàn kiểm tra ứng dụng phần mềm MCĐT (Công văn số 2392/QĐ-UBND) Đ/c Long (GĐ)
Chiều Đưa tin: Họp với các ngành và địa phương về công tác bồi thường sự cố môi trường biển Đ/c Nhất
Thứ 3
12/9
Sáng Đưa tin: Họp nghe báo cáo Đề án XNK đến năm 2020 Đ/c Vân Anh
Đưa tin: Tập huấn TT hệ thống tiếp nhận, trả lời PAKN của người dân và doanh nghiệp; Tập huấn CCHC Đ/c Mỹ Hạnh
Đưa tin: HĐND tỉnh làm việc với Sở NN&PTNT Đ/c Hà
Chiều Đưa tin: Họp nghe báo cáo xử lý các dự án san nền LaLay, đường cứu nạn An Mô, Đập Trấm Đ/c Mỹ Hạnh
Đưa tin: Đồng chí Phạm Đức Châu tiếp đoàn Tuyên giáo tỉnh Salavan Đ/c Hà
Đưa tin: PCT Hà Sỹ Đồng kiểm tra nạo vét khu vực Cửa Tùng Đ/c Nhất
Thứ 4
13/9
Sáng Đưa tin: PCT Hà Sỹ Đồng kiểm tra công trình biển báo khu vực biên giới Đ/c Nhất
Đưa tin: Đánh giá công tác Truyền thông phòng chống thiên tai dựa vào công đồng cho người khuyết tật Đ/c Mỹ Hạnh
Đưa tin: PCT TT Mai Thức làm việc với trường CĐSP Đ/c Hà
Chiều    
Thứ 5
14/9
Sáng Đưa tin: Lãnh đạo tỉnh làm việc với huyện Hướng Hóa (P 307) Đ/c Nhất
Đưa tin: Họp trực tuyến ứng phó bão số 10 Đ/c Vân Anh
Đưa tin: HĐND tỉnh làm việc với Sở GTVT Đ/c Mỹ Hạnh
Đưa tin: PCT TT Mai Thức làm việc với Sở LĐTBXH  Đ/c Hà
Chiều Đưa tin: PCT Hà Sỹ Đồng làm việc với huyện Vĩnh Linh Đ/c Nhất
Đưa tin: PCT TT Mai Thức làm việc với Bệnh viện Khu vực Triệu Hải Đ/c Hà
Đưa tin: lãnh đạo tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 10 BTV
Thứ 6
15/9
Sáng Đưa tin: lãnh đạo tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bão số 10 (cả ngày BTV
Chiều    
KẾ HOẠCH CÁC PHÒNG
Phòng QL Trang TTĐT  - Các Biên tập viên tiếp tục bám sát lịch công tác hoạt động trong tuần của Lãnh đạo UBND tỉnh để biên tập cập nhật các hoạt động liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh
- Biên tập và cập nhật tin khắp nơi trong tỉnh; tin của các Cộng tác viên
- Khai thác các văn bản của UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành huyện thị thành phố... ban hành để biên tập và cập nhật thông tin
- Duy trì hoạt động ổn định của Trang TTĐT tỉnh, các trang Uportal của các Sở ban ngành huyện thị thành phố, các trang NukeViet, .Net,...
- Thực hiện chuyên mục điểm báo hàng ngày
- Biên tập cập nhật tin tức nỗi bật của lãnh đạo UBND tỉnh
- Quản trị tin bài trên chuyên mục Tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của Doanh nghiệp
- Tiếp tục phân tích thiết kế, lập trình, cài đặt các hạng mục website và các website đã hợp đồng
- Làm việc với công ty Tân Dân: cài đặt phiên bản mới chỉnh sửa hoàn thiện của KTXH; Trao đổi về chuyển đổi LDAP sang AD; Trao đổi về convert CSDL từ Hệ quản trị CSDL PostgreSQL sang MSSQL
- Trao đổi với anh Chính về yêu cầu cần nâng cấp trên QTchat và login logout trên Trang TTĐT tỉnh, xmlHSCV, trang congchuc, backup hệ thống
Phòng  CNTT - TH - Quản lý, điều hành phòng CNTT&TH
- Theo dõi hoạt động của TTTHDL tỉnh, gửi nhận Liên thông với trục kết nối Quốc gia
- Hỗ trợ người dùng (mail, HSCV)
- Nghiên cứu Giải pháp tăng tốc độ xử lý VB trên Lotus notes
Phòng Công báo - Theo dõi hoạt động Web Công báo điện tử và phần mềm CBĐT;
- Biên tập Công báo
- Phụ trách theo dõi, cập nhật thông tin lên các Chuyên mục trên Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Làm Công tác văn thư, thủ quỹ và văn phòng;
- Theo dõi xuất XML công văn đến các đơn vị;
- Tìm hiểu phần mềm Tiếp công dân,
- Tìm hiểu phần mềm KTXH
- Cập nhật Thủ tục HC;