Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 12/12 đến ngày 16/12/2014

Thời gian Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ 2, ngày 12/01
Sáng 9h họp Ban Lãnh đạo TT Phòng GĐ GĐ, các PGĐ
Học Trung cấp chính trị Trường Chính trị Lê Duẫn TP Thanh Bình
PP Mỹ Hạnh
KT Thái Dũng
BTV Vân Anh
Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính chỉ đạo sản xuất Đông Xuân Đông Hà,
Triệu Phong
BTV Tiến Nhất
Chiều Đưa tin: Họp xem xét việc thực hiện đề án ứng dụng CNTT trong CCHC P.305 BTV Tiến Nhất
15h họp Trung tâm   GĐ, các PGĐ, TP, các PP, KT, VP
Thứ 3, ngày 13/01
Sáng 8h đưa tin: Hội nghị triển khai Nghị định số 210/2013/NĐ-CP HT UB tỉnh BTV Tiến Nhất
Đưa tin: Hội nghị trực tuyến Ngành GTVT P 307 PP Mỹ Hạnh
Đưa tin: Hội nghị biểu dương lao động sáng tạo ngành bưu điện BĐ tỉnh BTV Hồng Hà
Chiều Đưa tin:  CT làm việc với Tập đoàn ĐL Hàn Quốc về xây dựng nhà máy nhiệt điện 2 PKQT PP Mỹ Hạnh
Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Sở Công thương và KHĐT rà soát các công trình thủy điện nhỏ Sở CT BTV Tiến Nhất
Thứ 4, ngày 14/01
Sáng Đưa tin: Hội nghị Tỉnh ủy    BTV Hồng Hà
  Đưa tin: Hội nghị trực tuyến công tác dân tộc P 307 BTV Tiến Nhất
  Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Tập đoàn Hoài Nam Hoài Bắc P 305 BTV Tiến Nhất
Chiều Đưa tin: CT làm việc với Sở Tài chính STC BTV Hồng Hà
14 đưa tin: Họp BCĐ 389 đánh giá kết quả hoạt động 2014 và nhiệm vụ 2015 P 307 BTV Vân Anh
Thứ 5, ngày 15/01
Sáng Đưa tin: Hội nghị tổng kết Công an tỉnh CA tỉnh BTV Hồng Hà
Đưa tin: Hội nghị ngành Công thương Sở CT BTV Vân Anh
Đưa tin: Hội nghị trực tuyến ngành Tư pháp P 307 BTV Tiến Nhất
Đưa tin: Họp Hội đồng GPMB Quốc lộ 1 P 305 PP Mỹ Hạnh
Chiều Đưa tin: CT làm việc với cơ sở tôm giống Gio Linh BTV Tiến Nhất
Thứ 6, ngày 16/01
Sáng 7h30 đưa tin: Hội nghị triển khai kế hoạch KTXH năm 2015 HT UB tỉnh BTV Vân Anh
8h đưa tin: Hội nghị trực tuyến ngành Xây dựng P 307 PP Mỹ Hạnh
Chiều Làm việc tại Trung tâm   Viên chức