Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 23/12 đến ngày 27/12/2013

VP UBND  TỈNH QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
  Quảng Trị, ngày 23  tháng 12  năm 2013
 
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 23/12 đến ngày 27/12/2013)
 
Thời gian Nội dung Viên chức
thực hiện
Thứ Hai, ngày 23/12
Sáng Làm việc bình thường Tất cả viên chức
- Họp trung tâm GĐ,PGĐ, TP, VP
Dự họp đưa tin: “CT và các PCT dự họp trực tuyến do TT Chính phủ chủ trì để triển khai Nghị quyết của QH về nhiệm vụ KTXH và NSNN năm 2014” BTV Vân Anh
Tham gia khóa học Trung cấp chính trị TP Nguyễn Thanh Bình
Chiều Làm việc bình thường BTV Hồng Hà
Thứ Ba, ngày 24/12
Sáng - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT và các PCT dự họp trực tuyến do TT Chính phủ chủ trì để triển khai Nghị quyết của QH về nhiệm vụ KTXH và NSNN năm 2014” BTV Vân Anh
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức làm việc với Lãnh đạo Bộ GTVT” BTV Mỹ Hạnh
Chiều Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính làm việc với Sở Nội vụ, GD-ĐT, TC về cơ chế quản lý các cơ sở giáo dục ở cấp huyện” BTV Hồng Hà
Thứ Tư, ngày 25/12
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT dự Hội nghị trực tuyến công tác thi đua TW” BTV Hồng Hà
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính chủ trì hội nghị triển khai luật HTX” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính, PCT Nguyễn Hữu Dũng dự Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW” BTV Vân Anh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng tiếp xúc cử tri tại xã Triệu Sơn” BTV Vân Anh
Thứ Năm, ngày 26/12
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT và PCT Nguyễn Quân Chính dự Hội nghị trực tuyến của Bộ NN&PTNT” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng tiếp xúc cử tri tại xã Triệu Đông” BTV Vân Anh
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức họp HĐND thành phố Đông Hà” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính dự kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy ĐaKrông” BTV Hồng Hà
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng làm việc với Ngân hàng Phát triển” BTV Vân Anh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính họp Thường trực BCĐ Biên giới - cắm mốc” BTV Tiến Nhất
Thứ Sáu, ngày 27/12
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT và PCT Nguyễn Quân Chính họp BCĐ xây dựng NTM” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: ”PCT TT Nguyễn Đức Chính chủ trì họp BCĐ PCTP, AIDS” BTV Hồng Hà
Dự họp đưa tin: ”PCT Mai Thức hiểm tra dự án điện Bản Mới tại ĐaKrông” BTV Mỹ Hạnh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
 
 
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH