Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 23/11 đến ngày 27/11/2015

Thời gian Địa điểm Nội dung Người thực hiện
Thứ 2, ngày 23/11/2015
Sáng
 
  Họp TT LĐTT, TPP, KT, VP
  Nghỉ phép Tuyết Hạnh
  Đi công tác tại Hàn Quốc () Mỹ Hạnh
 Chiều Triệu Phong Đưa tin: PCT Nguyễn Hữu Dũng tiếp xúc cử tri  Vân Anh
Thứ 3, ngày 24/11/2015
Sáng   Đưa tin: Hội nghị học tập, quán triệt NQ ĐHĐB tỉnh lần thứ XVI  Vân Anh
Chiều      
Thứ 4, ngày 25/11/2015
Sáng
 
  Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính tiếp công dân định kỳ Tiến Nhất
P 307 Đưa tin: Lãnh đạo tỉnh làm việc với lãnh đạo Sở Tài chính và Cục Thuế  Vân Anh
HT UBND Đưa tin: Hội nghị triển khai NĐ 55 của Chính phủ  Vân Anh
  Đưa tin: PCT Mai Thức làm việc với Bệnh viện Lao Hồng Hà
  Nghỉ phép Thái Dũng
Chiều   Đưa tin: Họp nghe báo cáo công tác xúc tiến đầu tư  Vân Anh
  Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với UN-HABITAT về cung cấp dịch vụ vệ sinh cộng đồng Tiến Nhất
Thứ 5, ngày 26/11/2015
Sáng   Đii công tác Đà Nẵng
  9h đưa tin: PCT Mai Thức làm việc với Hội nhà báo tỉnh Hồng Hà
  Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với UBND huyện Hải Lăng về xây dựng khu tái định cư trong KKT Đông Nam Tiến Nhất
Chiều   Đưa tin: Khảo sát KCN Tây Bắc Hồ Xá Tiến Nhất
  Đưa tin: PCT Mai Thức làm việc với Sở Ngoại vụ về rà phá bom mìn Hồng Hà
Thứ 6, ngày 27/11/2015
Sáng   Đưa tin: Lãnh đạo tỉnh làm việc với công ty thủy điện Quảng Trị Tiến Nhất
    Nghỉ phép Thanh Bình; Thanh Nhàn
Chiều   Đưa tin: PCT Mai Thức làm việc với Đoàn nghệ thuật Quảng Trị  Hồng Hà
Kế hoạch công tác tuần của các Phòng
Phòng CNTT – TH - Xin ý kiến Lãnh đạo để kết nối với Sở TTTT để thực hiện xác thực Ldap cho phần mềm 1 cửa
- Soạn 1 số nội dung liên quan về mail, Ldap, Fortimail và hệ thống CSDL theo dõi CP để chuẩn bị bàn giao công việc.
- Tìm hiểu máy chủ CAS (để tích hợp người dùng SSO)
- Chị Vân lập hồ sơ hệ thống PM HSCV các xã, phòng ban huyện Cam Lộ ( Tên miền, IP, Database, thông số cấu hình)
- Tổng hợp số lượng VB đi/đến qua mạng của các đơn vị
- Hướng dẫn a Hiếu cài đặt cấu hình cho các đơn vị xã, phòng ban cấp huyện
- Hỗ trợ người dùng (mail, HSCV)
- Cài đặt Phần mềm HSCV Liên thông
- Phối hợp VDC cài đặt Email LDA
 
Phòng QL Công báo - Theo dõi hoạt động Web Công báo điện tử và phần mềm CBĐT;
- Biên tập, phát hành Công báo 22
- Cập nhật thông tin lên các Chuyên mục trên Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Làm Công tác VT, Thủ quỹ và công việc HC của Trung tâm;
 - Làm các công việc đột xuất khác Lãnh đạo TT giao:
+ Theo dõi xuất xml văn bản đến của các đơn vị;
+ Làm việc với Ban Tiếp Công dân;
+ Cập nhật Thủ tục HC;
 
Phòng QL Trang TTĐT tỉnh - Biên tập viên tiếp tục bám sát lịch công tác hoạt động trong tuần của Lãnh đạo UBND tỉnh để biên tập cập nhật các hoạt động liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh
- Biên tập và cập nhật tin tức khắp nơi trong tỉnh; tin tức của các Cộng tác viên
- Khai thác các văn bản của UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành huyện thị thành phố... ban hành để biên tập và cập nhật thông tin
- Duy trì hoạt động ổn định của Trang TTĐT tỉnh, các trang Uportal của các Sở ban ngành huyện thị thành phố, các trang NukeViet, .Net,...
- Tiếp tục phân tích thiết kế, lập trình, cài đặt các hạng mục website và các website đã hợp đồng
- Tiếp tục tìm hiểu yêu cầu về xây dựng  ứng dụng xem QTV online trên các thiết bị cầm tay
- Phối hợp với anh Chính về các giải pháp xây dựng các app cho các HĐH mobile khác nhau (Android, Ios, Winphone, Blackberry,…)
- Hỗ trợ và phối hợp với Nam và Triển để tích hợp xác thực LDAP cho nukeViet
- Xây dựng website Trường CT Lê Duẩn
- Liên hệ xúc tiến hợp đồng Thư viện tỉnh: website
- Liên hệ xúc tiến ký kết hợp đồng Phần mềm QL sx chương trình và HĐ Xây dựng các ứng OTT cho QTV online, nâng cấp website
- Xây dựng nội dung Cổng thông tin xúc tiến đầu tư theo yêu cầu
- Lập dự toán xây dựng website Khuyến công
- Phối hợp với bộ phận kỹ thuật của công ty Tân dân để cài đặt phần mềm KTXH