Trang nhất » Lịch công tác

Lịch trực Lễ 30/4, 01/5


Thời gian  Lãnh đạo Trung tâm Viên chức Trung tâm
28/4/2015 (Thứ Ba) PGĐ Lâm Công Tuấn - Dương Nguyễn  Xuân Hiếu
- Nguyễn Thị Thanh Nhàn
29/4/2015 (Thứ Tư) PGĐ Lâm Công Tuấn - Dương Nguyễn  Xuân Hiếu
- Nguyễn Thị Vân
30/4/2015 (Thứ Năm) PGĐ Lâm Công Tuấn - Lê Hữu Nam
- Nguyễn Thị Tuyết Hạnh
01/5/2015 (Thứ Sáu) GĐ Lê Châu Long - Nguyễn Thị Thùy Dương
- Nguyễn Thị Vân
02/5/2015 (Thứ Bảy) GĐ Lê Châu Long - Nguyễn Thị Tuyết Hạnh
03/5/2015 (Chủ nhật) GĐ Lê Châu Long - Nguyễn Thanh Bình

- Địa điểm trực: Trung tâm Tin học tỉnh
- Thời gian trực:
                   + Sáng: từ 7 giờ - 11 giờ 30
                   + Chiều: từ 13 giờ 30 – 17 giờ
                   + Buổi trưa và tối theo dõi hoạt động của các phần mềm, CSDL qua mạng Internet).
- Nhiệm vụ:  theo dõi, đảm bảo các hệ thống đang được cài đặt tại trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh hoạt động ổn định, liên tục 24/24 giờ.
- Các viên chức được giao quản trị các phần mềm đang được cài đặt tại trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh phải mở điện thoại 24/24 giờ trong các ngày nghỉ để xử lý công việc kịp thời.
- Lái xe trực theo yêu cầu của Giám đốc Trung tâm.