Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Thời gian Địa điểm Nội dung Cán bộ thực hiện
Thứ 2
30/9
S   Đưa tin: HNTT tại KBNN Hạnh
C   Đưa tin: Họp BCĐ ĐH đại biểu các dân tộc tiểu số tỉnh Nhất
Thứ 3
01/10
S CĐSP Đưa tin: Lễ khai giảng năm học 2019-2020
  Đưa tin: Họp chỉ đạo công tác GPMB cảng CFG Hạnh
C P Hiền Lương Đưa tin: Họp thông qua kết quả thanh tra thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Nhất
P Hòa Bình Đưa tin: PCT Hoàng Nam làm việc với Giám đốc Công ty bia Carlsberg
Thứ 4
02/10
 
S   Đưa tin: Kiểm tra thực địa vị trí giao đất cho BCH Bộ đội BP tại Hướng Hóa Nhất
  Đưa tin: PCT Hoàng Nam làm việc với SỞ LĐTBXH
  Đưa tin: Chỉ đạo khởi công kho cảng xăng dầu Việt Lào Hạnh
C
 
  Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với UBND huyện Cam Lộ Hạnh
Thứ 5
03/10
 
S   Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Kiểm toán Nhà nước Hạnh
P Hiền Lương Đưa tin: PCT Hà Sỹ Đồng họp giải quyết đề nghị của UBND huyện Cam Lộ Nhất
C   Đưa tin: Kiểm tra tiến độ xây dựng cửa khẩu LaLay Hạnh
  Đưa tin: PCT Hoàng Nam đi khảo sát thực địa
  Đưa tin: Họp giải quyết kiến nghị của bà Lê Thị Thuộc (P Hiền Lương);  Họp thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Cam Lộ đạt chuẩn nông thôn mới (P Hòa Bình) Nhất
Thứ 6
04/10
S   Liên hệ đưa tin hoạt động của PCT Hà Sỹ Đồng tại Hà Nội Nhất
  Đưa tin: Kiểm tra công tác giảm nghèo tại Hướng Hóa
  Đưa tin: Kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công nhà máy nước KKT Đông Nam Hạnh
C   Đưa tin: Kiểm tra công tác giảm nghèo tại Đakrông
    KẾ HOẠCH CHUNG  
Phòng CNTT - Viên chức phòng thực nhiệm vụ được phân công
- Theo dõi hoạt động của TTTHDL tỉnh, gửi nhận Liên thông với trục kết nối Quốc gia
- Hỗ trợ người dùng (mail, HSCV)
- Cài đặt HSCV
Phòng Công báo - Tiếp nhân VB đăng Công báo năm 2018
- Công tác Văn phòng
- Văn thư;
- Thủ quỹ;
- Cập nhật thông tin lên các chuyên mục, chuyên trang trên website
- Phụ trách phần mềm Theo dõi chỉ đạo
- cập nhật CSDL, trao đổi kỹ thuật về phần mềm KTXH mới
Phòng Web - Biên tập cập nhật các hoạt động liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh; tin tức khắp nơi trong tỉnh lên website tỉnh
- Duy trì hoạt động ổn định của Trang TTĐT tỉnh, và hệ thống TT dành cho CBCCVC tỉnh, các trang Uportal của các Sở ban ngành huyện thị thành phố, các trang NukeViet, .Net,...
- Khai thác và viết tin bài cập nhật thông tin cho chuyên trang ATGT