Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Thời gian Nội dung CCVC
Thứ 2
(07/01)
Sáng Đưa tin: Gặp mặt cơ quan chủ quản báo chí Đ/c Vân Anh
Chiều Đưa tin: Họp Thường trực HĐND tỉnh phiên họp thứ 28 (HĐND tỉnh) Đ/c Hạnh
Thứ 3
(08/01)
Sáng Đưa tin hoạt động của PCT Hà Sỹ Đồng tại Hà Nội Đ/c Nhất (liên hệ)
8h, dự Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 11+12/2018 (HTTU) - LĐTT
- Đ/c Vân Anh
Đưa tin: CT kiểm tra tuyến đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà Đ/c Hạnh
Chiều Đưa tin: HN tổng kết công tác năm 2018 (Sở Xây dựng) Đ/c Vân Anh
Thứ 4
(09/01)
Sáng Đưa tin: HNTT toàn quốc tổng kết công tác TĐKT năm 2018 Đ/c Hạnh
Đưa tin: HNTT Ngân hàng nhà nước Đ/c Nhất
Chiều Đưa tin: HNTT Bộ Tài chính tại KBNN Đ/c Hạnh
HNTT triển khai chương trình giáo dục phổ thông (P308) - Đ/c Hà đưa tin
- Phòng CNTT phụ trách kỹ thuật
Đưa tin: HN tổng kết ngành Bưu điện Đ/c Nhất
Thứ 5
(10/01)
Sáng Đưa tin: HNTT tổng kết công tác dân vận (HT TU) Đ/c Vân Anh
Đưa tin: CT thăm đồn Biên phòng CuBai, khánh thành nhà tình nghĩa… Đ/c Hạnh
Đưa tin: PCT Hà Sỹ Đồng dự lễ ra quân năm ATGT 2019; kiểm tra sx nông nghiệp vụ đông xuân Đ/c Nhất
Chiều Đưa tin: PCT Hà Sỹ Đồng làm việc với Công ty My Anh tại Khe Sanh Đ/c Nhất
Thứ 6
(11/01)
Sáng Đưa tin: HN triển khai kế hoạch phát triển KTXH năm 2019 (HTTU) Đ/c Vân Anh
Chiều    
  KẾ HOẠCH TUẦN  
Phòng CNTT - Viên chức phòng thực nhiệm vụ được phân công
- Theo dõi hoạt động của TTTHDL tỉnh, gửi nhận Liên thông với trục kết nối Quốc gia
- Hỗ trợ người dùng (mail, HSCV)
- Cài đặt HSCV
Phòng Công báo - Tiếp nhân VB đăng Công báo năm 2018
- Công tác Văn phòng
- Văn thư
- Thủ quỹ;
- Cập nhật thông tin lên các chuyên mục trên website
- Tìm hiểu phần mềm KTXH
- Số hóa quy trình MCĐT, dịch vụ công trực tuyến
Phòng Web - Biên tập cập nhật các hoạt động liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh; tin tức khắp nơi trong tỉnh lên website tỉnh
- Duy trì hoạt động ổn định của Trang TTĐT tỉnh, và hệ thống TT dành cho CBCCVC tỉnh, các trang Uportal của các Sở ban ngành huyện thị thành phố, các trang NukeViet, .Net,...
- Khai thác và viết tin bài cập nhật thông tin cho chuyên trang ATGT
- Thực hiện chuyên mục điểm báo hàng ngày
-Tiếp tục phân tích thiết kế, lập trình, cài đặt các hạng mục website và các website đã hợp đồng
- Làm việc với công ty Tân Dân:
- Trao đổi với anh Chính: về yêu cầu cần nâng cấp trên QTchat, xmlHSCV, trang congchuc
+ Trao đổi với Đức Anh Công ty Tân Dân về các nâng cấp kỹ thuật trên Cổng TTĐT tỉnh đang hoạt động
+ Trao đổi với Đức Anh Công ty Tân Dân và anh Chính CIT về các giải pháp về Xây dựng hệ thống dự phòng cho Trang TTĐT tỉnh công nghệ mới
+ Tính năng AutoAddlist: tiếp tục cấu hình add tài khoản cho các ou của các đơn vị
- Tiếp tục số hóa quy trình trên pm MCĐT