Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 12/12 đến ngày 16/12/2016

Thời gian Địa điểm Nội dung Viên chức thực hiện
Thứ 2
12/12
Sáng
 
  9h họp Trung tâm LĐTT, TPP, KT, VP
  Đưa tin: Khai mạc họp HĐND tỉnh Đ/c Vân Anh
Chiều   Đưa tin: Họp HĐND tỉnh Các BTV dự đưa tin theo lĩnh vực
Thứ 3
13/12
Sáng   Đưa tin: Họp HĐND tỉnh Các BTV dự đưa tin theo lĩnh vực
Chiều   Đưa tin: Họp HĐND tỉnh Các BTV dự đưa tin theo lĩnh vực
Thứ 4
14/12
Sáng   8h30 Hội thảo lấy ý kiến xây dựng Cổng TTXT đầu tư tỉnh LĐTT
  Đưa tin: Họp HĐND tỉnh Các BTV dự đưa tin theo lĩnh vực
Chiều   Đưa tin: Họp HĐND tỉnh Các BTV dự đưa tin theo lĩnh vực (đ/c Mỹ Hạnh đưa tin Bế mạc)
Thứ 5
15/12
Sáng   Đưa tin: hội nghị giao ban tại Tỉnh ủy Đ/c Hà
HT Cục thuế Đưa tin: Hội nghị triển khai việc dán tem cột đo xăng dầu tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đ/c Vân Anh
Chiều
 
  Đưa tin: Ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận Đ/c Hà
Thứ 6
16/12
Sáng   Đưa tin: HN sơ kết 01 năm triển khai đại trà các mô hình học tập Đ/c Nhất
  Đưa tin: Hội thảo chia sẽ kết quả khảo sát và các chính sách, nội dung về kết hôn trẻ em Đ/c Hà
  Dự Hội nghị CTV của Trung tâm TTXTDL Đ/c Vân Anh
Chiều P 307 Đưa tin: CT làm việc với Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 2 Đ/c Mỹ Hạnh
Thứ 7
17/12
    Đưa tin: Lễ trao học bổng vòng tay đồng đội Đ/c Nhất
Kế hoạch các Phòng
Phòng QL Công báo - Theo dõi hoạt động Web Công báo điện tử và phần mềm CBĐT;
- Biên tập Công báo
- Cập nhật thông tin lên các Chuyên mục trên Trang thông tin điện tử tỉnh + trang web thử nghiệm
- Làm Công tác VT, Thủ quỹ và công việc HC của Trung tâm;
- Theo dõi xuất XML công văn đến các đơn vị;
- Theo dõi, cập nhật Trang Thống kê thời gian xử lý văn bản
- Tìm hiểu phần mềm Tiếp công dân; KTXH
- Cập nhật Thủ tục HC;
- Tham gia góp ý  dự thảo VB QPPL của các Sở, ngành;
Phòng QL Trang TTĐT tỉnh  - Các Biên tập viên tiếp tục bám sát lịch công tác hoạt động trong tuần của Lãnh đạo UBND tỉnh để biên tập cập nhật các hoạt động liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh
- Biên tập và cập nhật tin khắp nơi trong tỉnh; tin của các Cộng tác viên
- Khai thác các văn bản của UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành huyện thị thành phố... ban hành để biên tập và cập nhật thông tin
- Duy trì hoạt động ổn định của Trang TTĐT tỉnh, các trang Uportal của các Sở ban ngành huyện thị thành phố, các trang NukeViet, .Net,...
- Khai thác và viết tin bài cập nhật thông tin cho chuyên trang Bầu cử
- Thực hiện chuyên mục điểm báo hàng ngày
- Biên tập cập nhật tin tức nỗi bật của lãnh đạo UBND tỉnh
- Quản trị tin bài trên chuyên mục Tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của Doanh nghiệp
- Tiếp tục phân tích thiết kế, lập trình, cài đặt các hạng mục website và các website đã hợp đồng
- Liên hệ làm việc với công ty Tân Dân về phần mềm KTXH
-  Trao đổi với anh Chính về yêu cầu cần nâng cấp trên QTchat và login logout trên Trang TTĐT tỉnh, xmlHSCV, trang congchuc, backup hệ thống: kiểm tra, rà soát và xử lý các lỗi đang tồn tại để khắc phục sự cố stop services database PostgreSQL
-  Trên trang TTĐT tỉnh: Lập trình các nội dung đón nhận click chuột của người dùng khi truy cập các menu ở Hệ thống TT dành cho CBCCVC tỉnh; Nghiên cứu xml thống kê số ngày xử lý văn bản
Phòng CNTT – TH - Quản lý, điều hành phòng CNTT&TH
- Theo dõi hoạt động của TTTHDL tỉnh
- Hỗ trợ người dùng (mail, HSCV)
- Kiểm tra gửi nhận Liên thông với trục kết nối Quốc gia
- Liên hệ hợp đồng làm mạng LAN tầng 3 tòa nhà hành chính
- Cài đặt VPN và các dịch vụ cơ bản tại TTTHDL
- Cấu hình chuyển các bản ghi phần mềm HSCV các đơn vị trỏ về QT
- Theo dõi và Cập nhật trạng thái cho Hệ thống Chính phủ giao
- Triển khai phần mềm Theo dỏi, kiểm tra  việc thực hiện của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao