Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 30/9 đến ngày 04/10/2013

VP UBND  TỈNH QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     
     Quảng Trị, ngày 30  tháng 9  năm 2013
 
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 30/9 đến ngày 04/10/2013)
 
Thời gian Nội dung Viên chức
thực hiện
Thứ Hai, ngày 30/9
Sáng Làm việc bình thường Tất cả viên chức
- Tham gia đưa tin: “Kiểm tra chỉ đạo công tác chống bão số 10” Các BTV
Chiều
 
Trực bão số 10 PGĐ Nguyễn Văn Hiền
HS Lê Hữu Nam
KS Dương Nguyễn Xuân Hiếu
LX Nguyễn Hồng Quang
Thứ Ba, ngày 01/10
Sáng - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “Làm việc về chuẩn bị công tác cưỡng chế GPMB Quốc lộ 1A” BTV Mỹ Hạnh
Chiều - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Họp Trung tâm LĐ, TP, KT, VP
Thứ Tư, ngày 02/10
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “Kiểm tra vị trí xây dựng bến xe khách và bãi đỗ xe tỉnh tại Khu Đô thị Nam Đông Hà và bãi đỗ xe tại Khu Du lịch Cửa Việt ” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “Tiếp xã giao Tổng Lãnh sự quán Lào ở Đà Nẵng” BTV Vân Anh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Thứ Năm, ngày 03/10
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “Họp BCĐ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh” BTV Hồng Hà
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Thứ Sáu, ngày 04/10
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “Làm việc với các ngành về rà soát thăm dò khai thác cát trắng và ban hành quy định quản lý tài nguyên khoáng sản” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “Giao ban công tác xây dựng nông thôn mới với các địa phương” BTV Tiến Nhất
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
 
 
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH