Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 07/10 đến ngày 11/10/2013

VP UBND  TỈNH QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                  
     Quảng Trị, ngày 7  tháng 10  năm 2013
 
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 07/10 đến ngày 11/10/2013)
 
Thời gian Nội dung Viên chức
thực hiện
Thứ Hai, ngày 7/10
Sáng Làm việc bình thường Tất cả viên chức
- Họp trung tâm GĐ,PGĐ, TP, VP, T.Hạnh
- Dự họp đưa tin: “CT đi kiểm tra và chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 10 tại Cồn Cỏ” BTV Hồng Hà
- Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng dự gặp mặt và đối thoại DN” BTV Vân Anh
- Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính tiếp các đoàn thăm và hỗ trợ bão lụt” BTV Mỹ Hạnh
Chiều
 
- Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng làm việc với các ngành chuẩn bị cho ngày Doanh nhân Việt Nam” BTV Vân Anh
Thứ Ba, ngày 8/10
Sáng - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức khảo sát công tác thăm dò khai thác cát trắng và công tác quản lý khoáng sản” BTV Mỹ Hạnh
- Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng thăm và làm việc với các doanh nghiệp” BTV Vân Anh
- Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính làm việc với Lãnh đạo Sở GD-ĐT về xây dựng Đề án Trường kiểu mẫu” BTV Hồng Hà
Chiều - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “CT và PCT Mai Thức làm việc với GĐ CA tỉnh và các ngành liên quan; Bí thư, Chủ tịch, PCT lĩnh vực, TT PTQĐ huyện TP, thị xã QT về GPMB” BTV Mỹ Hạnh
Thứ Tư, ngày 9/10
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức làm việc với Công ty Điện lực tỉnh về dự án cấp điện 15 thôn/bản” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng thăm và làm việc với các doanh nghiệp trẻ” BTV Vân Anh
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính dự khai giảng năm học mới Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh” BTV Hồng Hà
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “CT thăm một số doanh nghiệp nhân ngành doanh nhân 13/10” BTV Vân Anh
- Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Nạn nhân chất độc da cam” BTV Tiến Nhất
- Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính họp BCĐ Đại hội TDTT tỉnh” BTV Hồng Hà
Thứ Năm, ngày 10/10
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “CT và PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với ngành Nông nghiệp, TC, KH&ĐT về khắc phục sản xuất NN sau bão số 10” BTV Tiến Nhất
- Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Đức Chính dự Hội nghị tổng kết 8 năm thi hành pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo tại Ban Tôn giáo tỉnh” BTV Hồng Hà
- Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng dự hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định 41 tại Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước” BTV Vân Anh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp và đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng thăm và làm việc với các doanh nghiệp” BTV Vân Anh
Thứ Sáu, ngày 11/10
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Sở Ngoại vụ và VP UBND tỉnh để thống nhất nội dung làm việc với đoàn khảo sát liên bộ về nâng cấp cửa khẩu La Lay” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính làm việc với Sở LĐTB và XH về tiến độ triển khai dự án nâng cấp NTLS Trường Sơn, NTLS Đường 9” BTV Hồng Hà
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức họp BCĐ bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “CT và PCT Nguyễn Hữu Dũng dự kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam” BTV Vân Anh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Thường trực BCĐ cắm mốc biên giới” BTV Tiến Nhất
 
 
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH