Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 21/10 đến ngày 25/10/2013

VP UBND  TỈNH QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     
     Quảng Trị, ngày 21  tháng 10  năm 2013
 
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 21/10 đến ngày 25/10/2013)
 
Thời gian Nội dung
Viên chức
thực hiện
Thứ Hai, ngày 21/10
Sáng Làm việc bình thường Tất cả viên chức
- Họp trung tâm GĐ,PGĐ, TP, VP
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức làm việc với ADB về sự án sinh kế đô thị Mê Kông” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính kiểm tra chỉ đạo chống bệnh lở mồm long móng tại Triệu Phong ” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng đi công tác các tỉnh phía Bắc đến hết tuần” BTV Vân Anh
Chiều
 
- Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức làm việc với Ban QLDA điện nông thôn Miền Trung” BTV Mỹ Hạnh
Thứ Ba, ngày 22/10
Sáng - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “CT và các PCT dự Hội nghị tổng kết 8 năm thực hiện NQ49 của BCT về cải cách tư pháp và sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo 130-TB/TW của BCT về giải quyết khiếu” BTV Hồng Hà
- Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với ADB về dự án HTKT Biến đổi khí hậu GMS” BTV Tiến Nhất
Chiều Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính kiểm tra công tác quản lý đất đai và tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại TP Đông Hà BTV Tiến Nhất
Thứ Tư, ngày 23/10
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT và PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với đoàn Đại học YoungNam và KOICA (Hàn Quốc)” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính dự hội nghỉ biểu dương Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu” BTV Hồng Hà
- Đi công tác tại Hà Nội GĐ Lê Châu Long
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Thứ Năm, ngày 24/10
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp và đưa tin: “PCT Mai Thức làm việc với các ngành về điều chỉnh cụm công nghiệp Ái Tử” BTV Mỹ Hạnh
- Dự họp và đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính làm việc với các ngành và các nhân chứng về công nhận Liệt sĩ ở phường Đông Giang, TP Đông Hà” BTV Hồng Hà
Thứ Sáu, ngày 25/10
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng tiếp công dân định kỳ” BTV Vân Anh
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức làm việc với UBND huyện Hải Lăng và Ban 6 về GPMB QL1A” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính kiểm tra công tác quản lý đất đai và tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Gio Linh” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính dự khai giảng và đón nhận Huân chương Lao động Hạng 3 tại Trường Trung học Y tế” BTV Hồng Hà
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “Dự họp rút kinh nghiệm và thống nhất nội dung kỳ họp thứ X - HĐND tỉnh khóa VI” BTV Hồng Hà
 
 
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH