Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần (từ ngày 22/4 đến 30/4/2019)

Thời gian Nội dung LĐ, CCVC
Thứ 2 S Đưa tin: CT kiểm tra công tác dồn điền đổi thửa Đ/c Hạnh
C Đưa tin: Họp BCĐ Ngày hội giao lưu VH, TTDL các dân tộc thiểu số (Huế) Đ/c Hà
Đưa tin: Kiểm tra dự án điện mặt trời (16h) Đ/c Hạnh
Thứ 3 S Đưa tin: Họp Ban công tac đặc biệt tại ĐenSaVẳn (đón đoàn tại Cửa khẩu) Đ/c Hà
HNTT BCĐ quốc gia về hội nhập quốc tế (P Hiền Lương) Đưa tin (Vân Anh); Kỹ thuật (Hiếu)
C Đưa tin: Hội nghị triển khai các giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo Thẻ vàng UB Châu Âu (Bộ NN) Đ/c Nhất (liên hệ)
Đưa tin: Họp Ban đại diện NHCS Đ/c Hà
Thứ 4 S Đưa tin: Lễ truy điệu an táng liệt sỹ  tại NTLS Hướng Hóa Đ/c Hà
HNTT sơ kết công tác ATGT (P Thạch Hãn) Đưa tin (Vân Anh); Kỹ thuật (Hiếu)
Đưa tin: HN sơ kết sx vụ Đông Xuân (HT sở NN) Đ/c Nhất
Đưa tin: Lễ ký thành lập Công ty liên doanh sx cát trắng thạch anh chất lượng cao tại KS SGĐH (10h30) Đ/c Nhầt
C Đưa tin: UBND tỉnh làm việc với Hội liên hiệp Hữu nghị TW Đ/c Hà
Đưa tin: HN quy hoạch sử dụng đất quốc phòng (Bộ CHQS tỉnh) Đ/c Nhất
Thứ 5 S Đưa tin: CT thăm mô hình trồng chanh leo tại Hướng Hóa Đ/c Hạnh
Đưa tin: Tiếp công dân định kỳ Đ/c Nhầt
C Đưa tin: Họp chuẩn bị nội dung HN tổng kết 15 năm thực hiện NQ13 BCHTW Đ/c Nhất
Đưa tin: CT làm việc với BTV huyện ủy Vĩnh Linh Đ/c Hạnh
Thứ 6 S Đưa tin: Kiểm tra tiến độ xây dựng đường trục dọc KKT Đông Nam Đ/c Hạnh
C Đưa tin: PCT Hà Sỹ Đồng làm việc với Đoàn giám sát ADB về dự án BCC (P.Hòa Bình) Đ/c Nhất
Đưa tin: Lãnh đạo tỉnh viếng NTLS Trường Sơn Đ/c Hạnh
Thứ 7   Đưa tin: CT tiếp CT HĐQT Tập đoàn Điện lực VN (17h – tại Ks SGĐH) Đ/c Hạnh
Từ ngày 28/4 – 01/5   Theo dõi đưa tin hoạt động Lễ Thống nhất non sông Đ/c Hạnh