Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 05/8 đến ngày 11/8/2013

VP UBND  TỈNH QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH
 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                          Quảng Trị, ngày 05 tháng 8  năm 2013
 
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 05/8 đến ngày 09/8/2013)
 
Thời gian Nội dung Viên chức
thực hiện
Thứ Hai, ngày 05/8
Sáng Làm việc bình thường Tất cả viên chức
- Tập huấn “sử dụng hệ thống thông tin và môi trường làm việc qua mạng dành cho cán bộ công chức của tỉnh” tại Liên đoàn LĐ tỉnh GĐ Lê Châu Long
TP Nguyễn Thanh Bình
KS Nguyễn Thị Vân
KS Nguyễn T.Tuyết Hạnh
- Phục vụ máy tính tập huấn tại Liên đoàn LĐ tỉnh KS Dương Nguyễn Xuân Hiếu
Chiều
 
- Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Tập huấn “sử dụng hệ thống thông tin và môi trường làm việc qua mạng dành cho cán bộ công chức của tỉnh” tại Sở Y tế KS Nguyễn Thị Vân
KS Nguyễn T.Tuyết Hạnh
Thứ Ba, ngày 06/8
Sáng - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin:“PCT Mai Thức tiếp Giám đốc Học viện Mê Công - Thái Lan“                                         BTV Mỹ Hạnh
- Tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng từ ngày 6/8 đến 14/8 BTV Hồng Hà
KS Nguyễn T.Tuyết Hạnh
Chiều - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Tối Trực Khu vực phòng thủ PGĐ Nguyễn Văn Hiền
HS Lê Hữu Nam
KS Dương Nguyễn Xuân Hiếu
Thứ Tư, ngày 07/8
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “Họp báo về Liên hoan Nghệ thuật 4 nước Đông Dương” BTV Vân Anh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Thứ Năm, ngày 08/8
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Thứ Sáu, ngày 09/8
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức chủ trì và các PCT làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh về quy chế phối hợp” BTV Mỹ Hạnh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: ”CT và các PCT làm việc với Bộ trưởng Bộ GD-ĐT” BTV Tiến Nhất
Thứ Bảy, ngày 10/8
Sáng Trực trung tâm KS Nguyễn Thị Vân
Chiều Trực Trung tâm KS Lê Hữu Nam
Chủ nhật, ngày 11/8
Sáng Trực Trung tâm KS Dương Nguyễn Xuân Hiếu
Dự họp đưa tin: “Hội đàm với Savannakhet” BTV Tiến Nhất
Chiều Trực Trung tâm TP Nguyễn Thanh Bình
 
 
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH