Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 8/7 đến ngày 12/7/2013

VP UBND  TỈNH QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     
     Quảng Trị, ngày 8  tháng 7  năm 2013
 
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 8/7 đến ngày 12/7/2013)
 
Thời gian Nội dung Viên chức
thực hiện
Thứ Hai, ngày 8/7
Sáng - Làm việc tại Trung tâm
09 h họp Trung tâm
Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính họp trực tuyến sơ kết 6 tháng phòng chống ma túy, mại dâm, AIDS” BTV Hồng Hà
Chiều - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức họp BCĐ dự án cấp nước Đông Hà và vùng phụ cân” BTV Vân Anh
Thứ Ba, ngày 9/7
Sáng - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh về các dự án đầu tư” BTV Mỹ Hạnh
- Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính họp giao ban báo chí” BTV Tiến Nhất
Chiều - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Thứ Tư, ngày 10/7
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính dự Hội nghị đánh giá kết quả dự án EOD/PTVN” BTV Hồng Hà
Chiều - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính dự lễ trao tặng 1000 tấn xi măng của Tổng Công ty thương mại TH Thăng Lăng cho xã Vĩnh Thạch xây dựng NTM” BTV Tiến Nhất
Dư họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính tiếp xã giao đoàn cán bộ Sở LĐ&CSXH tỉnh Savannakhet” BTV Vân Anh
Thứ Năm, ngày 11/7
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT và các PCT họp UB phiên toàn thể thông qua các BC,ĐA trình kỳ họp thứ 9-HĐND tỉnh” BTV Mỹ Hạnh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Thứ Sáu, ngày 12/7
Sáng
 
Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT, PCT Nguyễn Quân Chính dự HN sơ kết 6 tháng đầu năm 2013 về xây dựng NTM tại Sở NN và PTNT” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức làm việc với Ban QLDA 6 - Tổng cục Đường bộ VN về công tác GPMB QL1 đoạn Vĩnh Linh - Gio Linh” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm đào tạo nghề cho lao động nông thôn” BTV Vân Anh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Đức Chính làm việc với đoàn kiểm tra của HĐQT NHCSXH tại chi nhánh tỉnh” BTV Hồng Hà
Thứ Bảy, ngày 13/7
Sáng
 
 
Trực Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh
 
 
KS Nguyễn Vân
 
Chiều Trực Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh KS Tuyết Hạnh
Chủ nhật, ngày 14/7
 
Sáng Trực Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh  
TP Thanh Bình
- Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính dự đối thoại trực tuyến khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh dó VTV và QTV tổ chức BTV Tiến Nhất
Chiều Trực Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh HS Lê Hữu Nam
 
 
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH