Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Thời gian Nội dung LĐ và CV
Thứ 2
13/8
Sáng Đưa tin: UBND tỉnh làm việc với UBND huyện Hải Lăng Đ/c Hạnh
Chiều Dự Hội nghị sơ kết hoạt động Trang TTĐT Tòa án nhân dân tỉnh Đ/c Long
Tập huấn phần mềm TDCĐ ở Sở Tài chính Đ/c Vân
Đưa tin: CT kiểm tra hệ thống giao thông ở xã Vĩnh Long Đ/c Hạnh
Thứ 3
14/8
Sáng Đưa tin: PCT Hà Sỹ Đồng kiểm tra an toàn hồ chứa Đ/c Nhất
Chiều Đưa tin: UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn FLC (P307) Đ/c Hạnh
Thứ 4
15/8
Sáng Đưa tin: HN rút kinh nghiệm xử lý các tình huống ATGT Đ/c Vân Anh
Đưa tin: Kiểm tra tuyến giao thông để chuẩn bị nâng cấp cửa khẩu A Xóc thành cửa khẩu chính Đ/c Hạnh
Chiều Đưa tin: Kiểm tra dự án kết cấu hạ tần CCN Cam Hiếu Đ/c Vân Anh
Thứ 5
16/8
Sáng Tập huấn TDCD ở Sở Nông Nghiệp Đ/c Vân
Đưa tin: HN tổng kết năm học 2017 - 2018 (HĐND tỉnh) Đ/c Hà
Đưa tin: Tiếp tập đàon Sojitz (Nhật Bản) (PKQT); 12h, tiếp Đoàn Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ (Ks SGĐH) Đ/c Hạnh
Chiều Đưa tin: Tiếp Tập đoàn Deawon Hàn Quốc (PKQT) Đ/c Hạnh
Đưa tin: PCT Hà Sỹ Đồng làm việc với BCĐ đền bù sự cố môi trường biển Đ/c Nhất
Thứ 6
17/8
Sáng Đưa tin: Đàm phán BOT Nhà máy nhiệt điện 1 (Hà Nội) Đ/c Vân Anh (liên hệ)
Đưa tin: Lễ phát động an toàn điện tại Hướng Hóa Đ/c Hạnh
Chiều Đưa tin: Làm việc với Đoàn KT của HĐ quản lý BHXH VN (P 307) Đ/c Hà
Thứ 7
18/8
Sáng Đưa tin: CT tiếp đoàn ông Kim In (PKQT) Đ/c Hà
  Đưa tin: HNTT về phát triển kinh tế HTX Đ/c Nhất
Thứ 2   Đưa tin: Hội nghị tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội biên phòng (HTTU) Đ/c Nhất
KẾ HOẠCH CỦA PHÒNG
Phòng CNTT – TH - Viên chức phòng thực nhiệm vụ được phân công
- Theo dõi hoạt động của TTTHDL tỉnh, gửi nhận Liên thông với trục kết nối Quốc gia
- Hỗ trợ người dùng (mail, HSCV)
- Cài đặt HSCV
Phòng Công báo - Tiếp nhân VB đăng Công báo năm 2018
- Công tác Văn phòng
- Văn thư
- Thủ quỹ;
- Cập nhật thông tin lên các chuyên mục trên website
- Tiếp tục làm công tác dịch vụ
- Số hóa quy trình MCĐT, dịch vụ công trực tuyến
Phòng QL Trang TTĐT - Biên tập cập nhật các hoạt động liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh; tin tức khắp nơi trong tỉnh lên website tỉnh
- Duy trì hoạt động ổn định của Trang TTĐT tỉnh, và hệ thống TT dành cho CBCCVC tỉnh, các trang Uportal của các Sở ban ngành huyện thị thành phố, các trang NukeViet, .Net,...
- Khai thác và viết tin bài cập nhật thông tin cho chuyên trang ATGT
- Thực hiện chuyên mục điểm báo hàng ngày
-Tiếp tục phân tích thiết kế, lập trình, cài đặt các hạng mục website và các website đã hợp đồng
- Làm việc với công ty Tân Dân:
- Chỉnh sửa hoàn thiện các tính năng của phần mềm KTXH
- Trao đổi với anh Chính: về yêu cầu cần nâng cấp trên QTchat, xmlHSCV, trang congchuc
+ Trao đổi với Đức Anh Công ty Tân Dân về các nâng cấp kỹ thuật trên Cổng TTĐT tỉnh đang hoạt động
+ Trao đổi với Đức Anh Công ty Tân Dân và anh Chính CIT về các giải pháp về Xây dựng hệ thống dự phòng cho Trang TTĐT tỉnh công nghệ mới
+ Tính năng AutoAddlist: tiếp tục cấu hình add tài khoản cho các ou của các đơn vị
- Tiếp tục số hóa quy trình trên pm MCĐT