Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 25/11 đến ngày 29/11/2013

VP UBND  TỈNH QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                          Quảng Trị, ngày 25  tháng 11  năm 2013
 
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 25/11 đến ngày 29/11/2013)
 
Thời gian Nội dung Viên chức
thực hiện
Thứ Hai, ngày 25/11
Sáng Làm việc bình thường Tất cả viên chức
- Họp trung tâm GĐ,PGĐ, TP, VP
Chiều Làm việc bình thường Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính làm việc với Sở Ngoại vụ và các tổ chức: Tầm nhìn Thế giới, Plan” BTV Hồng Hà
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức làm việc với Sở KH và ĐT” BTV Mỹ Hạnh
Thứ Ba, ngày 26/11
Sáng - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Chiều Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính dự kỷ niệm ngày lâm nghiệp Việt Nam” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “CT trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng” BTV Hồng Hà
Thứ Tư, ngày 27/11
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT và các PCT dự Hội nghị do Nhà đầu tư (Công ty Bảo Toàn A) mời” BTV Vân Anh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT tiếp xúc cử tri tại Phường 2- Đông Hà” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính kiểm tra, chỉ đạo công tác quản lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Triệu Phong” BTV Tiến Nhất
Thứ Năm, ngày 28/11
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT dự Hội nghị tổng kết 20 năm Khuyến công - Khuyến ngư tại HT LĐLĐ tỉnh” BTV Hồng Hà
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính dự Hội nghị sơ kết biểu dương phong trào “Dân vận khéo” do Ban Dân vận tổ chức” BTV Tiến Nhất
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT tiếp xúc cử tri tại Phường Đông Lễ - Đông Hà” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “CT tiếp và làm việc với Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp” BTV Vân Anh
Thứ Sáu, ngày 22/11
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT và các PCT kiểm tra và làm việc tại 2 xã (Bãi ngang và đồng bằng) về KTXH tại Hải Lăng” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với đoàn công tác của UBDT về tình hình thực hiện các chính sách đối với dân tộc và miền núi” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: "UBND tỉnh làm việc với Kiểm toán Nhà nước Khu vực II" BTV Vân Anh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT và các PCT kiểm tra và làm việc tại 2 xã (Bãi ngang và đồng bằng) về KTXH tại Hải Lăng” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: " Công đoàn VP trao quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn" BTV Vân Anh
 
 
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH