Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 21/9 đến ngày 25/9/2015

Thời gian Địa điểm Nội dung Người thực hiện
Thứ 2, ngày 21/9/2015
Sáng TTTH 9h, họp TT LĐTT; các TP, PP, KT, VP
  Đưa tin: Khánh thành bệnh viện tỉnh Hồng Hà
 Sở TTTT Tập huấn chương trình Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến (đến 24/9) Tuyết Hạnh
Thùy Dương
Chiều   Đưa tin: PCT Hà Sỹ Đồng làm việc với Công ty Bình Hà Tiến Nhất
  Đưa tin: Công bố QĐ Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh Hồng Hà
Thứ 3, ngày 22/9/2015
Sáng P 307 Đưa tin: Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện kết luận 56 của Bộ Chính trị Tiến Nhất
  Học Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên  Vân Anh, Thái Dũng
Chiều      
Thứ 4, ngày 23/9/2015
Sáng   Đưa tin: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (3 ngày) GĐ;
Mỹ Hạnh (đưa tin)
Chiều      
Thứ 5, ngày 24/9/2015
Sáng   Đưa tin: Tập huấn hướng dẫn lập hồ sơ công việc, thu thập và chỉnh lý tài liệu lưu trữ 2015 Hồng Hà
Chiều      
Thứ 6, ngày 25/9/2015
Sáng      
 
Chiều
  14h đưa tin: Họp thẩm định nông thôn mới Tiến Nhất
Nhà Thiếu nhi 19h30 đưa tin: Chương trình Vầng trăng cổ tích Hồng Hà
TTVH 19h30 đưa tin: Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiến Nhất
    Chủ nhật, ngày 27/9/2015  
  Xã Ba Long Đưa tin: Khởi công xây dựng Khu di tích thành lập Quân đoàn 2 Hồng Hà
Kế hoạch công tác tuần các Phòng
Phòng CNTT – TH - Theo dõi hệ thống mail, ldap. Test mail mới
- Cài đặt Lotus Domino Server
- Chị Vân lập hồ sơ hệ thống PM HSCV các xã, phòng ban huyện Cam Lộ ( Tên miền, IP, Database, thông số cấu hình)
- Hiếu cài đặt cấu hình cho các đơn vị xã, phòng ban cấp huyện
- Hỗ trợ người dùng (mail, HSCV)
Phòng Quản lý Công báo - Theo dõi hoạt động Web Công báo điện tử và phần mềm CBĐT;
- Tiếp nhân VB biên tập Công báo số 19  năm 2015
- Cập nhật thông tin lên các Chuyên mục trên Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Làm Công tác VT, Thủ quỹ và công việc HC của Trung tâm;
 - Làm các công việc đột xuất khác Lãnh đạo TT giao:
- Theo dõi xuất xml văn bản đến của các đơn vị;
- Xuất xml trên Trang công chức;
- Cập nhật Thủ tục HC.
Phòng Quản lý Trang TTĐT - Các Biên tập viên tiếp tục bám sát lịch công tác hoạt động trong tuần của Lãnh đạo UBND tỉnh để biên tập cập nhật các hoạt động liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh
- Biên tập và cập nhật tin tức khắp nơi trong tỉnh; tin tức của các Cộng tác viên
- Khai thác các văn bản của UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành huyện thị thành phố... ban hành để biên tập và cập nhật thông tin
- Duy trì hoạt động ổn định của Trang TTĐT tỉnh, các trang Uportal của các Sở ban ngành huyện thị thành phố, các trang NukeViet, .Net,...
- Tiếp tục phân tích thiết kế, lập trình, cài đặt các hạng mục website và các website đã hợp đồng
- Tiếp tục tìm hiểu yêu cầu về xây dựng  ứng dụng xem QTV online trên các thiết bị cầm tay
- Phối hợp với anh Chính về các giải pháp xây dựng các app cho các HĐH mobile khác nhau (Android, Ios, Winphone, Blackberry,…)
- Xây dựng website nukeviet cho Trang TTĐT tỉnh
- Phối hợp xây dựng nội dung xml hscv và điều hướng đăng nhập xác thực LDAP bằng service của website QT trên nukeViet
- Liên hệ với các Công ty lớn đã và đang triển khai Cổng TTĐT cho các tỉnh để đưa ra giải pháp nâng cấp thành Cổng TTĐT
- Tìm hiểu về hệ thống quản lý CSDL theo kết quả giao việc