Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Thời gian Nội dung Cán bộ thực hiện
Thứ 2
4/5
S Đưa tin: Công bố QĐ kiểm toán chuyên đề chương trình xây dựng NTM Nhất
C Họp TT CC,VCTT
Thứ 3
5/5
S Đưa tin: Lễ truy điệu hài cốt liệt sỹ từ Lào về NTLS Đường 9
C    
Thứ 4
6/5
 
S Đưa tin: Thăm giáo hội Phật giáo tỉnh Nhất
C Đưa tin: Họp BCĐ Covid-19 tỉnh (p Hòa Bình)
Thứ 5
7/5
S Đưa tin: Họp giải quyết vướng mắc về đất đai (p Hòa Bình) Nhất
Đưa tin: Họp BCĐ thông tin đối ngoại tại VPTU Hạnh
C Đưa tin: Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác tại Sở Ngoại vụ (15h) Hạnh
Thứ 6
8/5
S Đưa tin: Dự ĐH thí điểm đảng bộ thị trấn Kroong Klang
C Đưa tin: Kiểm tra công tác BVR và PCCCR trên địa bàn tỉnh Nhất
Đưa tin: Họp BCĐ Covid-19 tỉnh Hạnh
Thứ 7 9h Đưa tin: HNTT Thủ tướng CP với Doanh nghiệp Hạnh
KẾ HOẠCH PHÒNG
Phòng CNTT - Viên chức phòng thực nhiệm vụ được phân công
- Theo dõi hoạt động của với trục kết nối Quốc gia
- Hỗ trợ người dùng (mail, HSCV)
- Tìm hiểu HSCV mới
Phòng Công báo - Tiếp nhân VB đăng Công báo năm 2018
- Công tác Văn phòng
- Văn thư;
- Thủ quỹ;
- Cập nhật thông tin lên các chuyên mục, chuyên trang trên website
- Phụ trách phần mềm Theo dõi chỉ đạo tỉnh
Phòng Web - Biên tập cập nhật các hoạt động liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh; tin tức khắp nơi trong tỉnh lên website tỉnh
- Duy trì hoạt động ổn định của Trang TTĐT tỉnh, và hệ thống TT dành cho CBCCVC tỉnh, các trang Uportal của các Sở ban ngành huyện thị thành phố, các trang NukeViet, .Net,...
- Khai thác và viết tin bài cập nhật thông tin cho chuyên trang ATGT