Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Thời gian Địa điểm Nội dung Cán bộ thực hiện
Thứ 2
23/9
S   Đưa tin: Họp trực tuyến của Chính phủ
C      
Thứ 3
24/9
S   Đưa tin: Kiểm tra tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Trường Trẻ em khuyết tật
C   Đưa tin: CT làm việc với Gazprom Hạnh
Thứ 4
25/9
 
S   Đưa tin: CT làm việc với Tổng Giám đốc EGATi Hạnh
  Đưa tin: Dự sinh hoạt chi bộ thôn Vùng Kho, xã Đakroong
  Đưa tin: Tiếp công dân định kỳ Nhất
C
 
  Đưa tin: Họp bàn về dự án Dưa lưới và dự án vốn ODA về nông nghiệp Hạnh
  Liên hệ đưa tin hoạt động của PCT Hoàng Nam tại Đà Nẵng
  Đưa tin: Dự sinh hoạt chi bộ tại xã Cam Thành Nhất
Thứ 5
26/9
 
S   Liên hệ đưa tin hoạt động của PCT Hà Sỹ Đồng tại Lào Nhất
P Hiền Lương HNTT toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019 Nhất (ĐT)
Hiếu (KT)
  Đưa tin: HN sơ kết 10 năm quốc phòng toàn dân tại Bộ CHQS tỉnh Hạnh
  Đưa tin: Hội thảo tăng cường hỗ trợ người khuyết tật tại Ks SGĐH
C      
Thứ 6
27/9
S   Đưa tin: Kiểm tra tình hình thực hiện Quy chế DCCS tại Sở LĐTBXH
C   Đưa tin: Kiểm tra tình hình thực hiện Quy chế DCCS tại Sở Cty CP Tổng Công ty TMQT
Ngày 29/9   Ks Mekong Đưa tin: Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập CLBb Đường 9
    KẾ HOẠCH CHUNG  
Phòng CNTT - Viên chức phòng thực nhiệm vụ được phân công
- Theo dõi hoạt động của TTTHDL tỉnh, gửi nhận Liên thông với trục kết nối Quốc gia
- Hỗ trợ người dùng (mail, HSCV)
- Cài đặt HSCV
Phòng Công báo - Tiếp nhân VB đăng Công báo năm 2018
- Công tác Văn phòng
- Văn thư;
- Thủ quỹ;
- Cập nhật thông tin lên các chuyên mục, chuyên trang trên website
- Phụ trách phần mềm Theo dõi chỉ đạo
- cập nhật CSDL, trao đổi kỹ thuật về phần mềm KTXH mới
Phòng Web - Biên tập cập nhật các hoạt động liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh; tin tức khắp nơi trong tỉnh lên website tỉnh
- Duy trì hoạt động ổn định của Trang TTĐT tỉnh, và hệ thống TT dành cho CBCCVC tỉnh, các trang Uportal của các Sở ban ngành huyện thị thành phố, các trang NukeViet, .Net,...
- Khai thác và viết tin bài cập nhật thông tin cho chuyên trang ATGT