Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 19/8 đến ngày 23/8/2013

VP UBND  TỈNH QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     
     Quảng Trị, ngày 12 tháng 8  năm 2013
 
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 19/8 đến ngày 23/8/2013)
 
Thời gian Nội dung
Viên chức
thực hiện
Thứ Hai, ngày 19/8
Sáng Làm việc bình thường Tất cả viên chức
- 9h họp trung tâm GĐ, PGĐ, VP,KT
Chiều
 
- Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức làm việc với Công ty MDF” BTV Mỹ Hạnh
- Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính làm việc với đoàn Đại học Khoa học Huế” BTV Tiến Nhất
Thứ Ba, ngày 20/8
Sáng - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin:“PCT Nguyễn Hữu Dũng dự tiếp xúc cử tri tại Triệu Phong”                                      BTV Vân Anh
- Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức tiếp xúc cử tri Phường 1 - TP Đông Hà” BTV Mỹ Hạnh
- PCT TT Nguyễn Đức Chính dự Hội nghị do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức” BTV Hồng Hà
Chiều - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức làm việc với Sở KHĐT xem xét triển khai dự án Khu đô thị Nam Đông Hà” BTV Mỹ Hạnh
- Dự họp đưa tin: “CT tiếp xúc cử tri Phường 5 - TP Đông Hà” BTV Hồng Hà
Thứ Tư, ngày 21/8
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT tiếp xúc cử tri tại Phường Đông Thanh” BTV Vân Anh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính kiểm tra an toàn hồ đập trước mùa mưa bảo” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng làm việc với Cục Thống Kê” BTV Hồng Hà
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức đi thực địa với đoàn EGATi” BTV Mỹ Hạnh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “CT và PCT Mai Thức làm việc với Chủ đầu tư về nhà máy nhiệt điện trong KKT Đông Nam” BTV Hồng Hà
Thứ Năm, ngày 22/8
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính chủ trì Hội nghị PCLB và TKCN” BTV Tiến Nhất
- Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng khảo sát các chợ tại huyện Hải Lăng” BTV Vân Anh
- Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức kiểm tra mô hình sản xuất KHCN trên địa bàn tỉnh” BTV Mỹ Hạnh
- Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính làm việc với Ban Thường vụ Hội người mù tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội” BTV Hồng Hà
- Tập huấn tại Ban TĐKT GĐ Lê Châu Long
PGĐ Lâm Công Tuấn
TP Nguyễn Thanh Bình
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT chủ trì họp Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2013 tại Sở KHCN” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với VP và Sở TNMT về quản lý đất đai” BTV Vân Anh
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính kiểm tra công tác tuyển dụng, sử dụng lao động và tiền lương tại KCN Quán Ngang” BTV Hồng Hà
Làm việc với VP UBND huyện Cam Lộ GĐ Lê Châu Long
PGĐ Lâm Công Tuấn
TP Nguyễn Thanh Bình
KT Nguyễn Thái Dũng
Thứ Sáu, ngày 23/8
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT và các PCT ký kết Qui chế phối hợp với Đoàn TNCS HCM” BTV Hồng Hà
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng dự tiếp xúc cử tri tại Triệu Phong” BTV Vân Anh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính chủ trì họp sơ kết công tác biên giới 6 tháng đầu năm 2013” BTV Tiến Nhất
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Thứ Bảy, ngày 24/8
Sáng Trực trung tâm TP Nguyễn Thanh Bình
Chiều Trực Trung tâm KS Nguyễn Tuyết Hạnh
Chủ nhật, ngày 25/8
Sáng Trực Trung tâm KS Dương Nguyễn Xuân Hiếu
Chiều Trực Trung tâm NV Trịnh Minh Quyết
 
 
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH