Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Thời gian Nội dung CCVC
Thứ 2
(3/6)
Sáng    
Chiều Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Kiểm toán Nhà nước Mỹ Hạnh
Đưa tin: Khai mạc giải bóng đá Báo Quảng Trị 2019
Thứ 3
(4/6)
Sáng Đưa tin: Chỉ đạo triển khai các dự án Cụm công nghiệp Tây Hồ Xá Nhất
Chiều Đưa tin: Họp TT HĐND tỉnh Hạnh
Đưa tin: Diễn tập KVPT huyện đảo Cồn Cỏ
Đưa tin: Họp BCĐ tổ chức hội chợ thương mại và quảng bá du lịch QT Nhất
Thứ 4
(5/6)
Sáng Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Sở GTVT Hạnh
Chiều Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với các ngành lựa chọn 30 DN tiêu biểu Nhất
Thứ 5
(6/6)
Sáng Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính kiểm tra tiến độ nhà máy Silicat Hạnh
Chiều Đưa tin: Họp BCĐ xây dựng Bảng giá đất 5 năm (P Hòa Bình) Nhất
Đưa tin: Họp chỉ đạo các dự án khởi công năm 2019 Hạnh
Thứ 6
(7/6)
Sáng Đưa tin: PCT Hoàng Nam làm việc với Sở VH TTDL
Chiều Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính kiểm tra tiến độ thủy điện La Tó Nhất
  KẾ HOẠCH TUẦN  
Phòng CNTT - Viên chức phòng thực nhiệm vụ được phân công
- Theo dõi hoạt động của TTTHDL tỉnh, gửi nhận Liên thông với trục kết nối Quốc gia
- Hỗ trợ người dùng (mail, HSCV)
- Cài đặt HSCV
Phòng Công báo - Tiếp nhân VB đăng Công báo năm 2018
- Công tác Văn phòng
- Văn thư
- Thủ quỹ;
- Cập nhật thông tin lên các chuyên mục, chuyên trang trên website
- Theo dõi phần mềm KTXH
- Số hóa quy trình MCĐT, dịch vụ công trực tuyến
Phòng Web - Biên tập cập nhật các hoạt động liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh; tin tức khắp nơi trong tỉnh lên website tỉnh
- Duy trì hoạt động ổn định của Trang TTĐT tỉnh, và hệ thống TT dành cho CBCCVC tỉnh, các trang Uportal của các Sở ban ngành huyện thị thành phố, các trang NukeViet, .Net,...
- Khai thác và viết tin bài cập nhật thông tin cho chuyên trang ATGT
- Thực hiện chuyên mục điểm báo hàng ngày
-Tiếp tục phân tích thiết kế, lập trình, cài đặt các hạng mục website và các website đã hợp đồng
- Làm việc với công ty Tân Dân:
- Trao đổi với anh Chính: về yêu cầu cần nâng cấp trên QTchat, xmlHSCV, trang congchuc
+ Trao đổi với Đức Anh Công ty Tân Dân về các nâng cấp kỹ thuật trên Cổng TTĐT tỉnh đang hoạt động
+ Trao đổi với Đức Anh Công ty Tân Dân và anh Chính CIT về các giải pháp về Xây dựng hệ thống dự phòng cho Trang TTĐT tỉnh công nghệ mới
+ Tính năng AutoAddlist: tiếp tục cấu hình add tài khoản cho các ou của các đơn vị