Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 04/01 đến ngày 08/01/2016

Thời gian Địa điểm Nội dung Người thực hiện
Thứ 2, ngày 04/01/2016
Sáng Phòng 307 9h, Họp giao ban
HT Tỉnh uỷ Đưa tin: Gặp mặt kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành Nội Chính Hồng Hà
Chiều Phòng 307 14h đưa tin: Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác GTVT Mỹ Hạnh
  14h đưa tin: Họp với các đơn vị liên quan giải quyết tài sản thế chấp của NHNN&PTNT tỉnh  Vân Anh
Thứ 3, ngày 05/01/2016
Sáng   Đưa tin: Gặp mặt kỷ niệm 70 năm truyền thống tổng tuyển cử Quốc hội VN, tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khoá 13 Mỹ Hạnh
Phòng 307 Đưa tin: Họp trực tuyến tổng kết năm 2015, kế hoạch năm 2016 của ngành NN&PTNT Tiến Nhất
Chiều   Đưa tin: Họp CPH Công ty cấp nước và xây dựng Quảng Trị  Vân Anh
Thứ 4, ngày  06/01/2016
Sáng
 
 
  Đưa tin: Hội nghị CA  tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016 Tiến Nhất
Tại KBNN Đưa tin: HN tổng kết năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016  Vân Anh
  7h30 đưa tin: HN tổng kết công tác năm 2015 của Hội Phụ nữ Hồng Hà
  Đưa tin: Họp BCĐ dự án BCC tỉnh Mỹ Hạnh
Chiều   Đưa tin: HN tuyên dương khen thưởng ngành Thuế năm 2015  Vân Anh
  Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc UBND huyện Vĩnh Linh về GPMB dự án điện nông thôn Mỹ Hạnh
Phòng 307 Đưa tin: HNTT sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW Tiến Nhất
  Đưa tin: HN tại Sở Y tế Hồng Hà
Thứ 5, ngày 07/01/2016
Sáng
 
  Đưa tin: CT kiểm tra công tác xây dựng NTM tại xã Hải Thượng, Hải Lăng Tiến Nhất
  Đưa tin: PCT Nguyễn Hữu Dũng làm việc với Trung tâm QLCK   Vân Anh
  Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Thường trực BCĐ GPMB QL1 Mỹ Hạnh
Chiều   Đưa tin: Tổng kết Sở KHCN Mỹ Hạnh
  Đưa tin: PCT Mai Thức làm việc với Đoàn nghệ thuật Quảng Trị  Hồng Hà
Thứ 6, ngày 08/01/2016
Sáng
 
 
HT Tỉnh uỷ Đưa tin: HN tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 Tiến Nhất
Chiều   Đưa tin: Hội nghị Tỉnh uỷ Hồng Hà
Phòng 307 15h đưa tin: CT làm việc với đoàn công tác ADB và Bộ KHĐT   Mỹ Hạnh
Kế hoạch công tác tuần của các Phòng
Phòng CNTT – TH - Theo dõi hoạt động của TTTHDL tỉnh
- Theo dõi, thử nghiệm phần mềm liên thông
- Theo dõi Mail Server mới
- Hỗ trợ người dùng (mail, HSCV)
- Tạo tài khoản mail bổ sung cho Sở Nội vụ
- Cập nhật trạng thái cho Hệ thống Chính phủ giao
Phòng QL Công báo - Theo dõi hoạt động Web Công báo điện tử và phần mềm CBĐT;
- Biên tập, phát hành Công báo
- Cập nhật thông tin lên các Chuyên mục trên Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Làm Công tác VT, Thủ quỹ và công việc HC của Trung tâm;
- Theo dõi xuất xml văn bản đến của các đơn vị;
- Cập nhật Thủ tục HC;
-  Làm các công việc đột xuất khác Lãnh đạo TT giao
Phòng QL Trang TTĐT - Các Biên tập viên tiếp tục bám sát lịch công tác hoạt động trong tuần của Lãnh đạo UBND tỉnh để biên tập cập nhật các hoạt động liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh
- Biên tập và cập nhật tin tức khắp nơi trong tỉnh; tin của các Cộng tác viên
- Khai thác các văn bản của UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành huyện thị thành phố... ban hành để biên tập và cập nhật thông tin
- Duy trì hoạt động ổn định của Trang TTĐT tỉnh, các trang Uportal của các Sở ban ngành huyện thị thành phố, các trang NukeViet, .Net,...
- Tiếp tục phân tích thiết kế, lập trình, cài đặt các hạng mục website và các website đã hợp đồng
-  Xây dựng website nukeviet cho Trang TTĐT tỉnh
-  Hỗ trợ và phối hợp tích hợp xác thực LDAP cho nukeViet
- Liên hệ xúc tiến ký kết hợp đồng Phần mềm QL sx chương trình và HĐ Xây dựng các ứng OTT cho QTV online, nâng cấp website; thuê server
-  Tìm hiểu sử dụng phần mềm KTXH
- Ký hợp đồng và xây dựng website Cồn Cỏ, Thư viện tỉnh, Trung tâm XTDL, Trung tâm XTTM