Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Thời gian Địa điểm Nội dung Cán bộ thực hiện
Thứ 2
29/7
 
S
 
  Đưa tin: HN biên giới tại Lao Bảo (cả ngày) Nhất
 
C
 
  Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Sở KHCN Vân Anh
  Đưa tin: CT tiếp xã giao các Đơn vị tại Ks Sepon, Lao Bảo Hạnh
  Đưa tin: Tọa đàm chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Lào Nhất
 
Thứ 3
30/7
S   Đưa tin: Meeting hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống mua bán người tại NVH Cam Lộ
  Dự Lễ khai trương TT HCC LĐTT; Vân Anh (ĐT)
Lao Bảo Đưa tin: Các hoạt động trong chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Lào Nhất
C   Đưa tin: Họp BCĐ thông tin đối ngoại tỉnh Vân Anh
  Đưa tin: Lễ đón nhân Huân chương LĐ hạng Nhì và danh hiệu “đạt chuẩn văn minh đô thị ” tại TT Cam Lộ
Thứ 4
31/7
 
S P. Thạch Hãn Đưa tin: Họp nghe báo cáo về các dự án du lịch Hạnh
  Đưa tin: Họp nghe báo cáo đề xuất đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN tại KKT Đông Nam Vân Anh
  Đưa tin: Kiểm tra hoạt động tàu các chấp hành IUU khắc phục thẻ vàng tại các cảng cá Nhất
C   Đưa tin: Họp chỉ đạo công tác cổ phần hóa Vân Anh
P Bình Minh Đưa tin: Họp bàn phương án sử dụng kinh phí CTMT phát triển hệ thống trợ giúp xã hội
  Đưa tin: Họp TVTU Nhất
Nhà TN tỉnh Đưa tin: Chương trình Lễ tổng kết – khen thưởng hoạt động hè 2019 (19h) Nhất
Thứ 5
01/8
S P.Hòa Bình Đưa tin: HN triển khai thực hiện công tác kiểm kê đất đai 2019 Nhất
  Đưa tin: Kiểm tra chương trình xóa phòng học tạm, mượn (cả ngày)
  Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với UBND huyện Vĩnh Linh Vân Anh
C   Đưa tin: Lãnh đạo tỉnh làm việc với BQL KKT tỉnh Vân Anh
P Hữu Nghị Đưa tin: CT tiếp xã giao Phó Tỉnh trưởng Mukdahan Hạnh
 
Thứ 6
02/8
 
 
S   Đưa tin: PCT Hà Sỹ Đồng làm việc với ccs Bộ, ngành TW tại Huế (cả ngày) Nhất
P.Hiền Lương Đưa tin: PCT Hoàng Nam làm việc với đoàn kiểm tra Bộ Nội vụ
  Đưa tin: Kiểm tra tiến độ giải ngân XDCB Vân Anh
C   Đưa tin: Giao ban công tác với VP UBND tỉnh Hạnh
  Đưa tin: Lễ đón nhận xã đạt chuẩn NTM tại Gio Quang Nhất
Dự kiến thứ 2
05/8
    Đưa tin: Lễ phát động thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới xây dựng nông thôn mới Nhất
    KẾ HOẠCH CHUNG  
Phòng CNTT - Viên chức phòng thực nhiệm vụ được phân công
- Theo dõi hoạt động của TTTHDL tỉnh, gửi nhận Liên thông với trục kết nối Quốc gia
- Hỗ trợ người dùng (mail, HSCV)
- Cài đặt HSCV
Phòng Công báo - Tiếp nhân VB đăng Công báo năm 2018
- Công tác Văn phòng
- Văn thư;
- Thủ quỹ;
- Cập nhật thông tin lên các chuyên mục, chuyên trang trên website
- Tìm hiểu, cập nhật CSDL, trao đổi kỹ thuật về phần mềm KTXH
Phòng Web - Biên tập cập nhật các hoạt động liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh; tin tức khắp nơi trong tỉnh lên website tỉnh
- Duy trì hoạt động ổn định của Trang TTĐT tỉnh, và hệ thống TT dành cho CBCCVC tỉnh, các trang Uportal của các Sở ban ngành huyện thị thành phố, các trang NukeViet, .Net,...
- Khai thác và viết tin bài cập nhật thông tin cho chuyên trang ATGT
- Thực hiện chuyên mục điểm báo hàng ngày
-Tiếp tục phân tích thiết kế, lập trình, cài đặt các hạng mục website và các website đã hợp đồng
- Làm việc với công ty Tân Dân:
- Trao đổi với anh Chính: về yêu cầu cần nâng cấp trên QTchat, xmlHSCV, trang congchuc
+ Trao đổi với Đức Anh Công ty Tân Dân về các nâng cấp kỹ thuật trên Cổng TTĐT tỉnh đang hoạt động
+ Trao đổi với Đức Anh Công ty Tân Dân và anh Chính CIT về các giải pháp về Xây dựng hệ thống dự phòng cho Trang TTĐT tỉnh công nghệ mới
+ Tính năng AutoAddlist: tiếp tục cấu hình add tài khoản cho các ou của các đơn vị