Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Thời gian Nội dung CCVC thực hiện
Thứ 2 (9/7) Sáng Họp tuần LĐTT, TP, PP, KT, VP
Đưa tin: HN Tỉnh ủy lần thứ 14 (cả ngày) Đ/c Hà
Nghỉ phép Đ/c Dũng
Chiều    
Thứ 3 (10/7) Sáng Đưa tin: HN Tỉnh ủy lần thứ 14 Đ/c Hà
Chiều Đưa tin: Họp rà soát công tác diễn tập và bàn một số nội dung liên quan đến công tác thu hút đầu tư (P 307) Đ/c Hạnh
Đưa tin: Họp đẩy mạnh tiến độ các công tringh ngành VHTTDL (P 305) Đ/c Hà
Thứ 4 (11/7) Sáng Đưa tin: Diễn tập KVPT QT năm 2018 Đ/c Hạnh
Phục vụ Diễn tập KVPT QT năm 2018 Đ/c: Hiếu
Chiều Đưa tin: Diễn tập KVPT QT năm 2018 Đ/c Hạnh
Phục vụ Diễn tập KVPT QT năm 2018 Đ/c: Hiếu
Thứ 5 (12/7) Sáng Đưa tin: Diễn tập KVPT QT năm 2018 Đ/c Hạnh
Phục vụ Diễn tập KVPT QT năm 2018 Đ/c: Hiếu
Chiều Đưa tin: Diễn tập KVPT QT năm 2018 Đ/c Hạnh
Phục vụ Diễn tập KVPT QT năm 2018 Đ/c: Hiếu
Thứ 6 (13/7) Sáng Đưa tin: Diễn tập KVPT QT năm 2018; Hội thảo về trao đổi đào tạo với Lào (Phân viện Đại học Huế) Đ/c Hạnh
Phục vụ Diễn tập KVPT QT năm 2018 Đ/c: Hiếu
Chiều Đưa tin: Diễn tập KVPT QT năm 2018 Đ/c Hạnh
Phục vụ Diễn tập KVPT QT năm 2018 Đ/c: Hiếu
    KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC CÁC PHÒNG  
Phòng CNTT – TH - Viên chức phòng thực nhiệm vụ được phân công
- Theo dõi hoạt động của TTTHDL tỉnh, gửi nhận Liên thông với trục kết nối Quốc gia
- Hỗ trợ người dùng (mail, HSCV)
- Cài đặt HSCV
Phòng Công báo
- Tiếp nhân VB đăng Công báo năm 2018
- Công tác Văn phòng
- Văn thư
- Thủ quỹ;
- Cập nhật thông tin lên các chuyên mục trên website
- Tiếp tục làm công tác dịch vụ
- Số hóa quy trình MCĐT, dịch vụ công trực tuyến
Phòng QL Trang TTĐT - Biên tập cập nhật các hoạt động liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh; tin tức khắp nơi trong tỉnh lên website tỉnh
- Duy trì hoạt động ổn định của Trang TTĐT tỉnh, và hệ thống TT dành cho CBCCVC tỉnh, các trang Uportal của các Sở ban ngành huyện thị thành phố, các trang NukeViet, .Net,...
- Khai thác và viết tin bài cập nhật thông tin cho chuyên trang ATGT
- Thực hiện chuyên mục điểm báo hàng ngày
-Tiếp tục phân tích thiết kế, lập trình, cài đặt các hạng mục website và các website đã hợp đồng
- Làm việc với công ty Tân Dân:
- Chỉnh sửa hoàn thiện các tính năng của phần mềm KTXH
- Trao đổi với anh Chính: về yêu cầu cần nâng cấp trên QTchat, xmlHSCV, trang congchuc
+ Trao đổi với Đức Anh Công ty Tân Dân về các nâng cấp kỹ thuật trên Cổng TTĐT tỉnh đang hoạt động
+ Trao đổi với Đức Anh Công ty Tân Dân và anh Chính CIT về các giải pháp về Xây dựng hệ thống dự phòng cho Trang TTĐT tỉnh công nghệ mới
+ Tính năng AutoAddlist: tiếp tục cấu hình add tài khoản cho các ou của các đơn vị
- Tiếp tục số hóa quy trình trên pm MCĐT