Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 29/7 đến ngày 4/8/2013

VP UBND  TỈNH QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
     Quảng Trị, ngày 29 tháng 7  năm 2013
 
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 29/7 đến ngày 02/8/2013)
 
Thời gian Nội dung
Viên chức
thực hiện
Thứ Hai, ngày 29/7
Sáng Làm việc bình thường Tất cả viên chức
- 9h họp trung tâm GĐ, PGĐ, VP,KT
Chiều
 
- Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính dự Hội nghị trực tuyến BCĐ 138 và BCĐ phòng chống tội phạm các tỉnh, thành phố” BTV Vân Anh
- Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức họp giải quyết tồn tại của Nhà máy ván ép Đông Hà” BTV Mỹ Hạnh
Thứ Ba, ngày 30/7
Sáng - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin:“CT và PCT dự họp HĐND tỉnh“                                         BTV Hồng Hà
- Tham gia tình nguyện và đưa tin Đoàn khối tại xã Vĩnh Ô - Vĩnh Linh (2 ngày) BTV Tiến Nhất
Chiều - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “CT và PCT dự họp HĐND tỉnh” BTV Hồng Hà
Thứ Tư, ngày 31/7
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT và PCT dự họp HĐND tỉnh” BTV Hồng Hà
Đi công tác tại Đà Nẵng (từ 31/7 đến 1/8/2013) GĐ Lê Châu Long
PGĐ Lâm Công Tuấn
TP Nguyễn Thanh Bình
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “CT và PCT dự họp HĐND tỉnh” BTV Hồng Hà
Thứ Năm, ngày 01/8
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính dự sơ kết 6 tháng của LHH KHKT tỉnh” BTV Tiến Nhất
Thứ Sáu, ngày 02/8
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT và PCT Mai Thức làm việc với Sở KHĐT, Sở CT và VP UBND tỉnh v/v rà soát các dự án chậm tiến độ trong các lĩnh vực thủy điện, điện gió, điện địa nhiệt, sản xuất VLXD trên địa bàn” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính kiểm tra công tác biên giới và cắm mốc 582-585” BTV Vân Anh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: ”PCT Mai Thức họp thẩm định quy hoạch Khu Kinh tế Đông Nam tỉnh” BTV Mỹ Hạnh
Thứ Bảy, ngày 3/8
Sáng Trực trung tâm KS Nguyễn Thị Vân
Chiều Trực Trung tâm HS Lê Hữu Nam
Chủ nhật, ngày 4/8
Sáng Trực Trung tâm KS Dương Nguyễn Xuân Hiếu
Chiều Trực Trung tâm NV Trịnh Minh Quyết
 
 
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH