Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 19/01 đến ngày 23/01/2015


Thời gian Nội dung Địa điểm Thực hiện
Thứ 2, ngày 19/01
Sáng 9h họp Ban Lãnh đạo TT Phòng GĐ GĐ, các PGĐ
Học Trung cấp chính trị (đến ngày 20/1) Trường Chính trị Lê Duẫn PP Mỹ Hạnh
KT Thái Dũng
BTV Vân Anh
Đưa tin: Lễ phát động ATGT Đông Hà BTV Tiến Nhất
Đưa tin: Hội nghị trực tuyến của ngành GTVT P 307 BTV Hồng Hà
10h30 đưa tin: CT tiếp và làm việc với Tổ chức Cây Hòa Bình PKQT BTV Tiến Nhất
Chiều 14h30 họp Trung tâm TTTH GĐ, các PGĐ, TP, các PP, KT, VP
Thứ 3, ngày 20/01
Sáng 7h30 đưa tin: Hội nghị tổng kết công tác QP-AN HTUB BTV Hồng Hà
Đưa tin: Hội nghị UBKT Tỉnh ủy   BTV Vân Anh
Chiều Đưa tin:  PCT Nguyễn Hữu Dũng kiểm tra dự án đầu tư My Anh và mô hình “Một cửa một lần dừng” Hướng Hóa BTV Vân Anh
Thứ 4, ngày 21/01
Sáng 8h đưa tin: Đại hội Hội Luật gia tỉnh HT HĐND tỉnh PP Mỹ Hạnh
Đưa tin: Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Y tế 2014 và kế hoạch 2015 P 307 BTV Hồng Hà
Chiều      
Thứ 5, ngày 22/01
Sáng Đưa tin: Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra Phòng họp VNPT QT PP Mỹ Hạnh
Đưa tin: Hội nghị trực tuyến công tác ngành LĐ-TB&XH P307 BTV Hồng Hà
Đưa tin: Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Triệu Phong H.TP BTV Vân Anh
Chiều 14h đưa tin: Họp BCĐ hội nhập kinh tế quốc tế P307 BTV Vân Anh
  13h30 đưa tin: Hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới P307 BTV Tiến Nhất
Thứ 6, ngày 23/01
Sáng Đưa tin: CT kiểm tra phương án chống hạn và kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ sản xuất Đông Xuân Huyện GL, CL BTV Tiến Nhất
Đưa tin: Họp Hội đồng GPMB QL1 P 307 PP Mỹ Hạnh
Đưa tin: Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện NQ 06 của HĐND tỉnh   BTV Hồng Hà
Đưa tin: PCT Nguyễn Hữu Dũng tiếp đoàn Phó Tỉnh trưởng tỉnh Mucdahan HTUB BTV Vân Anh
Chiều Đưa tin: Hội nghị tổng kết công tác TNMT   BTV Tiến Nhất
14h đưa tin: Hội nghị khoa học về Y tế Ks Mường Thanh BTV Hồng Hà