Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 06/1 đến ngày 10/1/2014

 
VP UBND  TỈNH QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                     
                                  Quảng Trị, ngày 6  tháng 1  năm 2014
 
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 6/1 đến ngày 10/01/2014)
 
Thời gian Nội dung Viên chức
thực hiện
Thứ Hai, ngày 06/01
Sáng Làm việc bình thường Tất cả viên chức
- Họp trung tâm GĐ,PGĐ, TP, VP
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính dự Hội nghi trực tuyến ngành Lao động TB&XH” BTV Tiến Nhất
Chiều Làm việc bình thường Tất cả viên chức
  Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính chủ trì Hội nghị giao ban Báo chí 6 tháng cuối năm 2013” BTV Hồng Hà
Thứ Ba, ngày 07/01
Sáng - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT dự Hội nghị quân chính của Bộ CH Bộ đội Biên phòng tỉnh” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính dự Hội nghị tổng kết năm 2013 NH Nhà nước” BTV Hồng Hà
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức dự kiểm tra Thường vụ Đảng ủy khối DN” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “Ủy quyền Lãnh đạo Sở Xây dựng chủ trì họp trực tuyến Bộ Xây dựng” BTV Vân Anh
Chiều Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Trung tâm PTQĐ-Sở TNMT” BTV Tiến Nhất
Thứ Tư, ngày 08/01
Sáng Dự họp đưa tin: “CT dự Hội nghị trực tuyến công tác Thanh tra” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính chỉ đạo sản xuất Đông Xuân” BTV Tiến Nhất
  Dự họp đưa tin tại Hội người cao tuổi BTV Hồng Hà
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Thứ Năm, ngày 09/01
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT chủ trì họp BCĐ Biển đông Hải đảo” BTV Hồng Hà
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ tại Sở Công Thương” BTV Vân Anh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính dự tọa đàm 10 năm thành lập Hội Chất độc da cam” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “Hội nghị trực tuyến Bộ GTVT” BTV Mỹ Hạnh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính họp BCĐ Dự án Bảo tồn hành lang đa dạng sinh học” BTV Tiến Nhất
Thứ Sáu, ngày 10/01
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT dự Hội nghị Tổng kết ATGT” BTV Hồng Hà
Dự họp đưa tin: "Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2013 triển khai công tác năm 2014" BTV Hồng Hà
Dự họp đưa tin: ”PCT Nguyễn Hữu Dũng dự Hội nghị trực tuyến về công tác dân vận tại cơ sở Đoàn Đại biểu QH tỉnh” BTV Vân Anh
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức dự Hội nghị trực tuyến ngành Công Thương” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: "UBND tỉnh tổ chức Lễ tiếp nhận quà Tết Giáp Ngọ 2014 cho người nghèo và công nhân lao động nghèo trên địa bàn tỉnh" BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính dự Lễ Tổng kết Cuộc thi sáng tạo trẻ” BTV Tiến Nhất
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT và các PCT chủ trì hội nghi triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2014” BTV Mỹ Hạnh
 
 
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH