Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 24/02 đến ngày 27/02/2015

Thời gian Địa điểm Nội dung Người thực hiện
Thứ 3, ngày 24/02/2015
Sáng Đông Hà 7h30 đưa tin: Lãnh đạo tỉnh tham dự tết trồng cây BTV Tiến Nhất
HT UBND tỉnh 9h đưa tin: Họp giao ban đầu năm và nghe báo cáo tình hình tết BTV Vân Anh
Chiều      
Thứ 4, ngày 25/02/2015
Sáng   Đưa tin: Tiếp công dân định kỳ PP Mỹ Hạnh
Chi cục Kiểm lâm Đưa tin: PCT Hà Sỹ Đồng làm việc với Chi cục Kiểm lâm về công tác bảo vệ rừng và PCCR BTV Tiến Nhất
Chiều Sở KH&ĐT 14h đưa tin: CT làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về KH đầu tư công trung hạn PP Mỹ Hạnh
  Đưa tin: Tiếp công dân định kỳ BTV Hồng Hà
Ban quản lý khu Kinh tế Đưa tin: PCT Hà Sỹ Đồng làm việc với Ban quản lý khu Kinh tế BTV Tiến Nhất
Thứ 5, ngày  26/02/2015
Sáng  HT Tỉnh ủy 8h đưa tin: CT gặp mặt CLB Đường 9 BTV Vân Anh 
Sở VHTTDL Đưa tin: PCT Mai Thức làm việc với Sở VHTTDL về chương trình công tác trọng tâm năm 2015 BTV Hồng Hà
  Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Sở KHCN về nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 PP Mỹ Hạnh
  Đưa tin: PCT Hà Sỹ Đồng làm việc với Sở NNPTNT kiểm tra vụ Đông Xuân BTV Tiến Nhất
Chiều Phòng 307 Đưa tin: Họp BCĐ Đổi mới và PTDN BTV Hồng Hà
Thứ 6, ngày 27/02/2015
Sáng   Đi công tác tại Hà Tĩnh  GĐ, PGĐ Nguyễn Văn Hiền, BTV Vân Anh, LX Công Minh
  Đưa tin: CT kiểm tra tình hình sản xuất tại Nhà máy MDF và nhà máy Bia Hà Nội BTV Tiến Nhất
Hải Lăng Đưa tin: PCT Mai Thức làm việc với UBND huyện Hải Lăng về kỷ niệm 40 năm giải phóng BTV Hồng Hà
  Đưa tin: PCT Nguyễn Hữu Dũng khảo sát sản xuất kinh doanh các DN BTV Vân Anh
  Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Sở Công thương về nhiệm vụ phát triển CN năm 2015 PP Mỹ Hạnh
Chiều   15h đưa tin: Lễ khánh thành khoa Ung bướu bệnh viện Đa khoa tỉnh BTV Hồng Hà