Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 22/7 đến ngày 28/7/2013

VP UBND  TỈNH QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     
     Quảng Trị, ngày 22 tháng 7  năm 2013
 
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 22/7 đến ngày 28/7/2013)
 
Thời gian Nội dung
Viên chức
thực hiện
Thứ Hai, ngày 22/7
Sáng Làm việc bình thường Tất cả viên chức
- 9h họp trung tâm GĐ, PGĐ, VP,KT
Chiều
 
- Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính dự làm việc với đoàn Bộ y tế về sự cố gây tử vong trong tiêm chủng tại Bệnh viện Hướng Hóa” BTV Tiến Nhất
- Dự họp đưa tin: “CT gặp mặt đoàn đại biểu LĐLĐ tỉnh đi dự Đại hội XI CĐVN” BTV Vân Anh
- Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức làm việc với đoàn Kiểm toán KV2 về khảo sát lập kế hoạch kiểm toán ” BTV Mỹ Hạnh
Thứ Ba, ngày 23/7
Sáng - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin:“CT và PCT làm việc với TT HĐND tỉnh  “                                         BTV Hồng Hà
- Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính dự Lễ trao tặng kinh phí hỗ trợ nâng cấp NTLS huyện Hướng Hóa BTV Tiến Nhất
Chiều - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức làm việc với đoàn ADB về dự án đô thị dọc hành lang sông Mê Kông” BTV Mỹ Hạnh
Thứ Tư, ngày 24/7
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức họp triển khai công tác GPMB QL1 các đoạn sử dụng vốn TPCP” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức tham gia các hoạt động của Bộ trưởng Bộ Tài chính” BTV Vân Anh
- Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Ban điều hành Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường” BTV Hồng Hà
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “CT và các PCT viếng Nghĩa trang Liệt sĩ” BTV Mỹ Hạnh
- Dự họp đưa tin: “CT và các PCT tham gia các hoạt động của đoàn Bộ trưởng Bộ Tài chính” BTV Vân Anh
- Dự họp đưa tin: “CT và các PCT dự lễ động thổ giai đoạn 2 NTLS Đường 9” BTV Vân Anh
Thứ Năm, ngày 25/7
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT và các PCT dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện NQTW5 về kinh tế tập thể” BTV Hồng Hà
Dư họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính dự lễ trao kinh phí của NHCSXH Việt Nam hỗ trợ Quĩ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh và làm việc với Bộ Tài chính” BTV Vân Anh
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính dự gặp mặt cán bộ nghỉ hưu bạn chiến đấu kháng chiến và trao tặng quà cho trẻ khuyết tật” BTV Tiến Nhất
Đi công tác tại tỉnh Ninh Bình và TP Hà Nội GĐ Lê Châu Long
GĐ Nguyễn Văn Hiền
TP Nguyễn Thanh Bình
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính làm việc với Bộ LĐTB và XH về công tác dạy nghề tại PKQT và dự Lễ trao Quỹ hỗ trợ xây dựng Thành Cổ QT do Tổng cục dạy nghề hỗ trợ” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “CT gặp mặt Hội đồng hương Quảng Trị tại Hà Nội” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: "PCT TT Nguyên Đức Chính dự lễ trao kinh phí của NHCSXH Việt Nam hỗ trợ Quĩ "Đền ơn đáp nghĩa" tỉnh" BTV Mỹ Hạnh
Thứ Sáu, ngày 26/7
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức họp tổng kết với đoạn ADB BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: "CT dự lễ đón nhận danh hiệu AHLLVTND " BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: "PCT TT Nguyễn Đức Chính dự hội nghị trực tuyến về CCHC và chế độ công vụ do PTT Nguyễn Xuân Phúc chủ trì" BTV Hồng Hà
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: ”PCT Mai Thức làm việc với UBND huyện Hướng Hóa và UBND thị trấn Lao Bảo về xử lý QH công viên Lao Bảo” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Chi cục Phát triển nông thôn” BTV Hồng Hà
Dự họp đưa tin: "PCT Nguyễn Quân Chính trao cờ chủ quyền Trường Sa cho Bảo tàng tỉnh" BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: "PCT NGuyễn Quân Chính dự lễ công bố QĐ Cục trưởng Cục Thống kê" BTV Hồng Hà
Thứ Bảy, ngày 27/7
Sáng Trực trung tâm KS Dương Nguyễn Xuân Hiếu
Chiều Trực Trung tâm HS Lê Hữu Nam
Chủ nhật, ngày 28/7
Sáng Trực Trung tâm TP Nguyễn Thanh Bình
Chiều Trực Trung tâm NV Trịnh Minh Quyết
 
 
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH