Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 17/6 đến ngày 23/6/2013

   
VP UBND  TỈNH QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     
     Quảng Trị, ngày 03 tháng 6  năm 2013
 
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 17/6 đến ngày 21/6/2013)
 
Thời gian Nội dung Viên chức
thực hiện
Thứ Hai, ngày 17/6
Sáng Làm việc bình thường Tất cả viên chức
- 9h họp Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “ CT đi khảo sát một số dự án chuẩn bị đầu tư tại Hướng Hóa” BTV Mỹ Hạnh
- Dự họp đưa tin: “ PCT Mai thức nghe UBND thành phố Đông Hà báo cáo tiến độ dự án thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Đông Hà BTV Hồng Hà
Chiều - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
  - Dự họp đưa tin:” PCT TT Nguyễn Đức Chính Họp HĐND tỉnh về việc rút kinh nghiệm kỳ họp vừa qua và bàn nội dung kỳ họp tới” BTV Hồng Hà
Thứ Ba, ngày 18/6
Sáng - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “CT đi khảo sát một số dự án chuẩn bị đầu tư tại ĐaKrông” BTV Hồng Hà
- Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính dự đối thoại với thanh niên” BTV Tiến Nhất
- Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức làm việc với huyện Triệu Phong về GPMB QL 1A” BTV Mỹ Hạnh
- Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính chỉ đạo công tác phòng cháy - chữa cháy rừng tại huyện Cam Lộ” BTV Vân Anh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT đi khảo sát một số dự án chuẩn bị đầu tư tại huyện Cam Lộ” BTV Hồng Hà
Thứ Tư, ngày 19/6
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT đi khảo sát một số dự án chuẩn bị đàu tư tại TP Đông Hà” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính chủ trì Hội nghị kiểm điểm tình hình thực hiện Đề án giảm nghèo các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ” BTV Hồng Hà
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức làm việc với Trường trung cấp nghề GTVT” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính chủ trì hội nghị bàn biện pháp đẩy mạnh tiến độ cấp giấy CNQSD đất và giải quyết các KNTC của nhân dân có liên quan đến đất đai” BTV Vân Anh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT đi khảo sát một số dự án chuẩn bị đầu tư tại TX Quảng Trị” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Thường trực BCĐ 127 về chống buôn lậu” BTV Vân Anh
Thứ Năm, ngày 20/6
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT làm việc với Đại sứ Đan Mạch và CT Tập đoàn bia Carlsberg ” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức dự hội nghị báo cáo viên” BTV Vân Anh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính chỉ đạo sản xuất Hè Thu” BTV Mỹ Hạnh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT tiếp Tổng lãnh sự Lào tại Đà Nẵng” BTV Vân Anh
Thứ Sáu, ngày 21/6
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính làm việc với Sở Y tế và các ngành liên quan về chương trình xây dựng, nâng cấp bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Ban quản lý rừng Nam Thạch Hãn v/v giao đất cho địa phương quản lý” BTV Vân Anh
Tập huấn sử dụng hệ thống thông tin và môi trường làm việc qua mạng dành cho cán bộ, công chức của tỉnh tại Sở Tài nguyên và Môi trường KS Nguyễn Thị Vân
KS Nguyễn Thị Tuyết Hạnh
KS Dương Nguyễn Xuân Hiếu
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: ”PCT Nguyễn Quân Chính dự làm việc với Ban TV huyện ủy Cam Lộ” BTV Hồng Hà
Dự họp đưa tin: ”PCT Mai Thức làm việc với các ngành liên quan về các đề xuất của Công ty One Asian” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: ”CT và các PCT dự hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại Phó Văn phòng UBND tỉnh” BTV Tiến Nhất
Thứ Bảy, ngày 22/6
Sáng Trực trung tâm KS Nguyễn Thị Vân
  Dự họp đưa tin: "Chương trình đón và làm việc với đoàn Bộ trưởng Bộ GTVT" (cả ngày) BTV Mỹ Hạnh
Chiều Trực Trung tâm KS Nguyễn T.Tuyết Hạnh
Chủ nhật, ngày 23/6/2013
Sáng Trực Trung tâm Trịnh Minh Quyết
Dự họp đưa tin: “CT dự Lễ khởi công QL1 đoạn Gio Linh - Đông Hà”
Dự họp đưa tin: "Chương trình đón và làm việc với đoàn Bộ trưởng Bộ GTVT"
BTV Mỹ Hạnh
Chiều Trực Trung tâm TP Nguyễn Thanh Bình