Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 11/11 đến ngày 15/11/2013

VP UBND  TỈNH QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     
     Quảng Trị, ngày 11  tháng 11  năm 2013
 
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 11/11 đến ngày 15/11/2013)
 

 
Thời gian Nội dung Viên chức
thực hiện
Thứ Hai, ngày 11/11
Sáng Làm việc bình thường Tất cả viên chức
- Họp trung tâm GĐ,PGĐ, TP, VP
Dự họp đưa tin: “CT và các PCT nghe Sở KH&ĐT báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH 10 tháng và ước thực hiện năm 2013; tình hình thực hiện XDCB 2013 và kế hoạch 2014; công tác chuẩn bị vốn đầu tư” BTV Vân Anh
Chiều
 
Làm việc bình thường BTV Hồng Hà
Thứ Ba, ngày 12/11
Sáng - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức làm việc với UBND huyện Vĩnh Linh về GPMB QL1A” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng họp với UBND TP Đông Hà, Trung tâm PTQĐ v/v GPMB để xây dựng trụ sở Ngân hàng Ngoại thương” BTV Vân Anh
Chiều Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức dự Hội nghị trực tuyến về ATGT” BTV Hồng Hà
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng chủ trì họp với các ngành liên quan v/v tổ chức tổng kết 15 năm Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo” BTV Vân Anh
Thứ Tư, ngày 13/11
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT và các PCT làm việc với TT HĐND tỉnh về tình hình KTXH và kế hoạch XDCB” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính dự khai giảng Trường Trung cấp Mai Lĩnh” BTV Hồng Hà
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng làm việc với Công ty XiKa” BTV Vân Anh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với VP BCĐ xây dựng Nông thôn mới” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức làm việc với huyện Triệu Phong về tiến độ dự án OFID” BTV Mỹ Hạnh
Thứ Năm, ngày 14/11
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT và các PCT làm việc với xã Vĩnh Ô - Vĩnh Linh về tình hình kinh tế xã hội và kết quả XĐGN của xã” BTV Hồng Hà
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính kiểm tra công tác quản lý đất đai và cấp GCNQSDĐ tại thị xã Quảng Trị” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức họp BCĐ GPMB QL1A” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng làm việc với các Doanh nghiệp thương mại về công tác bình ổn giá, chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán” BTV Vân Anh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Thứ Sáu, ngày 15/11
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT và các PCT làm việc xã Hướng Linh - huyện Hướng Hóa về tình hình KTXH và kết quả XĐGN cảu xã” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng dự “Ngày hội ĐĐK toàn dân tại khu dân cư”” BTV Vân Anh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Chi cục di dân về dự án di dân khẩn cấp Húc Nghì” BTV Tiến Nhất
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Thứ Bảy, ngày 16/11
Sáng Dự họp đưa tin: “CT và PCT TT Nguyễn Đức Chính dự kỷ niệm 20 năm thành lập Nhà Thiếu nhi tỉnh” BTV Hồng Hà
 
 
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH