Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 12/8 đến ngày 16/8/2013

VP UBND  TỈNH QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     
     Quảng Trị, ngày 12 tháng 8  năm 2013
 
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 12/8 đến ngày 16/8/2013)
 
Thời gian Nội dung Viên chức
thực hiện
Thứ Hai, ngày 12/8
Sáng Làm việc bình thường Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “CT và các PCT dự Hội nghị quán triệt NTQW7 khóa XI đến hết ngày 13/8” BTV Vân Anh
- 9h họp trung tâm GĐ, PGĐ, VP,KT
Chiều
 
- Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng dự công bố quyết định kiểm toán chuyên đề TPCP và BHYT người nghèo giai đoạn 2010-2012” BTV Vân Anh
- Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính dự khai mạc liên hoan nghệ thuật 4 nước” BTV Tiến Nhất
Thứ Ba, ngày 13/8
Sáng - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin:“CT và PCT dự Hội nghi quán triệt NQTQW7 khóa XI“                                         BTV Vân Anh
Chiều - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Thứ Tư, ngày 14/8
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính nghe phương án cải tạo nhà kiểm soát liên hợp làm điểm đón khách du lịch tại Cửa khẩu Lao Bảo” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức làm việc với Cty TNHH MTV Cấp nước  và XD QT” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: "tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2013" BTV Vân Anh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Chi cục PTNT” BTV Hồng Hà
- Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng họp BCĐ 127” BTV Vân Anh
Thứ Năm, ngày 15/8
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính dự Hội nghị triển khai năm học mới” BTV Hồng Hà
- Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính kiểm tra tình hình sản xuất (cả ngày)” BTV Tiến Nhất
- Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng làm việc với TTPT Quỹ đất tỉnh” BTV Vân Anh
- Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức làm việc với UBND thị xã Quảng Trị” BTV Mỹ Hạnh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính nghe báo cáo qui hoạch khu dịch vụ du lịch Trường Sơn” BTV Hồng Hà
Thứ Sáu, ngày 16/8
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính chru trì hội thảo PCI tỉnh Quảng Trị” BTV Hồng Hà
Dự họp đưa tin: “CT dự ký kết qui chế phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính kiểm tra tình hình sử dụng đất khu vực đường 9 D” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng họp với BCĐ Đổi mới và PTDN” BTV Vân Anh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Thứ Bảy, ngày 17/8
Sáng Trực trung tâm KS Nguyễn Thị Vân
Chiều Trực Trung tâm HS Nguyễn Tuyết Hạnh
Chủ nhật, ngày 18/8
Sáng Trực Trung tâm KS Dương Nguyễn Xuân Hiếu
Chiều Trực Trung tâm TP Nguyễn Thanh Bình
Tối Dự họp đưa tin: ”PCT TT Nguyễn Đức Chính dự bế mạc và trao giải liên hoan nghệ thuật 4 nước” BTV Tiến Nhất
 
 
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH