Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 13/1 đến ngày 17/1/2014

 
VP UBND  TỈNH QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                     
     Quảng Trị, ngày 13  tháng 1  năm 2014
 
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 13/1 đến ngày 17/01/2014)
 
Thời gian Nội dung Viên chức
thực hiện
Thứ Hai, ngày 13/01
Sáng Làm việc bình thường Tất cả viên chức
- Họp trung tâm GĐ,PGĐ, TP, VP
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng làm việc với BCĐ 127/TW”  BTV Vân Anh
- Tham gia lớp QLNN (hết tuần) BTV Hồng Hà
Chiều Làm việc bình thường Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính thông qua qui hoạch Di tích Dốc Miếu và Hàng rào điện tử Mc Namara” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng làm việc với Cty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị về cổ phần hóa” BTV Vân Anh
Thứ Ba, ngày 14/01
Sáng - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính chỉ đạo sản xuất Đông Xuân” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính dự Hội nghị tổng kết năm tại Hội Phụ nữ tỉnh” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức kiểm tra dự án tại Cửa khẩu Lao Bảo” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng kiểm tra công tác chống buôn lậu” BTV Vân Anh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Thứ Tư, ngày 15/01
Sáng Dự họp đưa tin: “CT thăm Tết các đối tượng chính sách tại Đakrong và các đồn biên phòng” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng dự làm việc với đoàn Phần Lan” BTV Vân Anh
Dự họp đưa tin “PCT Mai Thức kiểm tra GPMB QL1 tại Gio Linh” BTV Mỹ Hạnh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng kiểm tra công tác chống buôn lậu” BTV Vân Anh
Thứ Năm, ngày 16/01
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT dự hội nghị tổng kết công tác QP-AN” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng dự Hội nghị Liên đoàn Lao động tỉnh” BTV Vân Anh
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức dự hội nghị tổng kết năm của Đoàn Đại biểu QH tỉnh” BTV Mỹ Hạnh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng họp tổng kết hoạt động Hội đồng XSKT tỉnh” BTV Vân Anh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính chỉ đạo sản xuất Đông Xuân” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức kiểm tra GPMB QL1 tại Cam Lộ” BTV Mỹ Hạnh
Thứ Sáu, ngày 17/01
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: "Hội nghị trực tuyến về sơ kết 2 triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030" BTV Hồng Hà
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng dự Hội nghị của UBKT Tỉnh ủy” BTV Vân Anh
Dự họp đưa tin: ”PCT Mai Thức dự Hội nghị giao ban của TT HĐND tỉnh với TT HĐND các xã, thị trấn” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính dự tổng kết cuộc thi Sáng tạo trẻ năm 2013” BTV Tiến Nhất
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với VP BCH Phòng chống lụt bão tỉnh” BTV Tiến Nhất
 
 
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH