Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 15/7 đến ngày 21/7/2013

VP UBND  TỈNH QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
     Quảng Trị, ngày 01 tháng 7  năm 2013
 
 

 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 15/7 đến ngày 21/7/2013)
 
 
Thời gian Nội dung Viên chức
thực hiện
Thứ Hai, ngày 15/7
Sáng Làm việc bình thường Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “ PCT TT Nguyễn Đức Chính dự Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Dân vận” BTV Tiến Nhất
- Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm Sở Công Thương” BTV Hồng Hà
- 9h họp trung tâm GĐ, PGĐ, VP,KT
Chiều
 
- Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Theo dõi báo ĐTCP để cập nhật thông tin: “PCT Mai Thức dự Hội nghị tại Đà Nẵng” BTV Tiến Nhất
Thứ Ba, ngày 16/7
Sáng - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “CT dự Hội nghị Tổng kết NQTW8” BTV Tiến Nhất
- Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính làm việc với Sở Y tế, Sở KHDDT về chương trình nâng cấp hệ thống Bệnh viện BTV Vân Anh
Chiều - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính họp Hội đồng luân chuyển giáo viên vùng khó” BTV Hồng Hà
Thứ Tư, ngày 17/7
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT và PCT Mai Thức làm việc với Công ty Duy Tân” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính dự sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình 980/CTHĐ-UBND về tăng cường công tác đối ngoại BTV Vân Anh
- Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính dự Hội nghị trực tuyến về đào tạo nghề nông thôn BTV Hồng Hà
Chiều
Tối
Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Thứ Năm, ngày 18/7
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính dự Diễn đàn trẻ em BTV Hồng Hà
Dư họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường” BTV Vân Anh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính tham gia các hoạt động của PCT nước Nguyễn Thị Doan” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính tiếp và làm việc Tỉnh trưởng Mục Đa Hán (Thái Lan)” BTV Vân Anh
Thứ Sáu, ngày 19/7
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính tham gia các hoạt động của PCT nước Nguyễn Thị Doan BTV Tiến Nhất
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: ”PCT TT Nguyễn Đức Chính nghe Sở Y tế báo cáo công tác chuẩn bị triển khai chương trình Methadone” BTV Hồng Hà
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức đi kiểm tra Nhà máy SX phân bón Bình Điền tại KCN Quan Ngang” BTV Mỹ Hạnh
Thứ Bảy, ngày 20/7
Sáng Trực trung tâm KS Nguyễn T.Vân
Chiều Trực Trung tâm KS Nguyễn Tuyết Hạnh
Chủ nhật, ngày 21/7
Sáng Trực Trung tâm Nguyễn Thanh BÌnh
Chiều Trực Trung tâm Lê Hữu Nam
 
 
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH