Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 9/12 đến ngày 14/12/2013

VP UBND  TỈNH QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                          Quảng Trị, ngày 9  tháng 12  năm 2013
 
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 09/12 đến ngày 13/12/2013)
 
Thời gian Nội dung Viên chức
thực hiện
Thứ Hai, ngày 9/12
Sáng Làm việc bình thường Tất cả viên chức
- Họp trung tâm GĐ,PGĐ, TP, VP
Dự họp đưa tin: “CT và các PCT dự họp HĐND tỉnh” BTV Hồng Hà
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính tham gia các hoạt động của PCT nước Nguyễn Thị Doan tại Quảng Trị” BTV Tiến Nhất
Chiều
 
Làm việc bình thường BTV Hồng Hà
Thứ Ba, ngày 10/12
Sáng - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Chiều - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Thứ Tư, ngày 11/12
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT và các PCT dự họp HĐND tỉnh” BTV Hồng Hà
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức họp trực tuyến kiểm điểm công tác GPMB QL1” BTV Mỹ Hạnh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Thứ Năm, ngày 12/12
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT và các PCT dự kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập của Công Công ty Thương mại Quảng Trị” BTV Vân Anh
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính làm việc với Giám đốc Plan Na-Uy và Giám đốc Plan Việt Nam” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “Văn hóa học đường tại Sở Văn hóa” BTV Hồng Hà
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT và các PCT làm việc với Hội CCB về việc thực hiện Qui chế phối hợp năm 2013” BTV Tiến Nhất
Thứ Sáu, ngày 13/12
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT dự sơ kết ngày Biên phòng toàn dân” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính tiếp xã giao Tổ chức PCP Passerelles Numeriques” BTV Vân Anh
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức kiểm tra các dự án đầu tư tại Khu TMĐB Lao Bảo” BTV Mỹ Hạnh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT nghe BCĐ GPMB QL1A báo cáo kết quả triển khai công tác GPMB ” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính họp BCĐ sơ kết việc thực hiện các đề án về Phụ nữ” BTV Hồng Hà
Thứ Bảy, ngày 14/12
Sáng Dự họp đưa tin: “Trao học bổng đồng đội” BTV Tiến Nhất
 
 
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH