Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 30/12 đến ngày 03/01/2014

 
VP UBND  TỈNH QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 Quảng Trị, ngày 30  tháng 12  năm 2013
 
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 30/12 đến ngày 03/01/2014)
 
Thời gian Nội dung Viên chức
thực hiện
Thứ Hai, ngày 30/12
Sáng Làm việc bình thường Tất cả viên chức
- Họp trung tâm GĐ,PGĐ, TP, VP
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng dự hội nghị trực tuyến của Bộ Tài chính” BTV Vân Anh
Chiều Làm việc bình thường BTV Hồng Hà
Thứ Ba, ngày 31/12
Sáng - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT và các PCT dự Hội nghị tuyên dương các đơn vị thực hiện tốt nghĩa vụ thuế” BTV Vân Anh
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính dự Hội nghị trực tuyến của Bộ NN&PTNT” BTV Hồng Hà
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức dự Hội nghị trực tuyến về Tổng kết ATGT năm 2013” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính họp BCĐ dự án bảo tồn đa dạng sinh học” BTV Tiến Nhất
Chiều Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng thăm các đơn vị ngành Tài chính: Sở TC, Ngân hàng, KBNN” BTV Vân Anh
Thứ Tư, ngày 01/01
Sáng Nghỉ tết Dương lịch  
Chiều
Thứ Năm, ngày 02/01
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng dự tổng kết Hội Cựu Thanh niên xung phong” BTV Vân Anh
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức họp BCĐ GPMB QL1” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh 2014” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác an toàn thực phẩm năm 2013, nhiệm vụ năm 2014” BTV Hồng Hà
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “Các Đ/c PCT dự Hội nghị tổng kết tại CA tỉnh” BTV Tiến Nhất
Thứ Sáu, ngày 03/01
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức dự kiểm đểm với Thường Đảng ủy khối doanh nghiệp” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: ”Tổng kết công tác Mặt trận tỉnh” BTV Hồng Hà
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT vầ các PCT dự chương trình “Nối vòng tay nhân ái”” BTV Hồng Hà
 
 
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH