Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 23/9 đến ngày 27/9/2013

VP UBND  TỈNH QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     
     Quảng Trị, ngày 23  tháng 9  năm 2013
 
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 23/9 đến ngày 27/9/2013)
 
Thời gian Nội dung Viên chức
thực hiện
Thứ Hai, ngày 23/9
Sáng Làm việc bình thường Tất cả viên chức
Chiều
 
- Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “CT và PCT Mai Thức họp xử lý công tác GPMB QL1” BTV Mỹ Hạnh
- Dự họp đưa tin: “Các PCT UVTV dự ra mắt Ban Nội chính Tỉnh ủy” BTV Hồng Hà
- Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng làm việc với đoàn kiểm tra của Tổng cục Môi trường” BTV Vân Anh
Thứ Ba, ngày 24/9
Sáng - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin:“CT dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh“                                         BTV Tiến Nhất
- Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng làm việc với Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước” BTV Vân Anh
- Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính làm việc với Lãnh đạo Sở GD-ĐT về xây dựng Đề án Trường kiểu mẫu” BTV Hồng Hà
Chiều - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Họp Trung tâm LĐ, TP, KT, VP
Thứ Tư, ngày 25/9
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức tiếp công dân định kỳ ” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “CT dự Hội nghị trực tuyến triển khai Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính chủ trì hội thảo về Chúa Nguyễn Hoàng trên đất Quảng Trị” BTV Hồng Hà
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “CT và PCT Mai Thức dự khởi công dự án mở rộng QL1A” BTV Mỹ Hạnh
- Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng tiếp công dân định kỳ” BTV Vân Anh
- Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với các ngành liên quan để thống nhất nội dung làm việc với Liên bộ về nâng cấp CK LaLay lên Quốc tế” BTV Tiến Nhất
  - Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính làm việc với DFID (Anh) và tổ chức MAG” BTV Hồng Hà
Thứ Năm, ngày 26/9
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “CT và các PCT dự Hội nghị Tỉnh ủy đến hết ngày 27/9” BTV Vân Anh
- Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính tiếp đoàn Bộ Ngoại giao Đức và GĐ SODI” BTV Hồng Hà
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Quân Chính làm việc với đoàn ADB về Dự án Biến đổi khí hậu” BTV Tiến Nhất
Thứ Sáu, ngày 27/9
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng dự lễ tiếp nhận kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách do HUDA tài trợ” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “CT làm việc với Kiểm toán Nhà nước KV2” BTV Vân Anh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: ”CT và PCT Mai Thức làm việc với Sở KHĐT về dự án RETA” BTV Mỹ Hạnh
Chủ nhật, ngày 29/9
Sáng Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính khảo sát cửa khẩu La Lay với đoàn liên bộ” BTV Tiến Nhất
 
 
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH