Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 31/10 đến ngày 04/11/2016

Thời gian Địa điểm Nội dung Chủ trì
Thứ 2
31/10
Sáng
 
Kho bạc NN tỉnh 8h30 đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính tiếp đoàn Bộ Tài chính Vật giá Cu Ba Đ/c Vân Anh
Nhà khách TU 8h đưa tin: Hội nghị Tỉnh ủy nghe báo cáo nhanh kết quả HNTW 4 (Lịch TV) Đ/c Hà
  Học quản lý nhà nước Đ/c Nam
    Đi công tác các tỉnh miền Nam Đ/c Dương; Hiếu
Chiều Phòng họp 307 14h đưa tin: Họp nghe báo cáo tình hình xét tuyển giáo viên của các huyện , TP, TX và các trường hợp xét tuyển của 2 huyện Vĩnh Linh, Gio Linh Đ/c Hà
Phòng họp 305 Đưa tin: Họp cho ý kiến ĐA công nhận 02 đô thị loại 4 trình kỳ họp thứ 3 – HĐND tỉnh Đ/c Mỹ Hạnh
Hà Tĩnh Đưa tin: Họp về sự cố môi trường Đ/c Nhất
Thứ 3
01/11
Sáng   Đưa tin: CT làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư Đ/c Vân Anh
KS Mê Kông Đưa tin: Hội nghị Ban điều phối phục hồi chức năng cho người khuyết tật tại cộng đồng Đ/c Hà
Phòng họp 305 Đưa tin: Họp BCĐ cổ phần hóa DNNN Đ/c Mỹ Hạnh
Chiều Phòng họp 307 14h đưa tin: Họp cho ý kiến các ĐA, BC (Đề án phí, lệ phí; ĐA thành lập Quỹ tín dụng DNNVV; Tờ trình phân cấp quản lý thu thuế;  Báo cáo thu chi ngân sách) trình kỳ họp thứ 13 – HĐND tỉnh Đ/c Vân Anh
BHXH 14h đưa tin: PCT Mai Thức làm việc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đ/c Hà
Thứ 4
02/11
Sáng   Đưa tin: Lễ Công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị Đ/c Mỹ Hạnh
Chiều      
Thứ 5
03/11
Sáng   Đưa tin: Họp rà soát các Báo cáo, Đề án, Tờ trình trình HĐND Đ/c Vân Anh
  Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với VPCP về chủ trương đầu tư cảng biển Mỹ Thủy Đ/c Mỹ Hạnh
  8h đưa tin: Ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc, tại KP3, phường Đông Lễ, TP Đông Hà Đ/c Hà
Chiều    Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Tổng cục Năng lượng, Vụ Năng lượng (Bộ CT) về nhà máy nhiệt điện Đ/c Mỹ Hạnh
Thứ 6
04/11
Sáng Phòng họp 307 Đưa tin: Họp cho ý kiến về các Đề án (Phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi..; Kế hoạch biên chế hành chính; Tờ trình sửa đổi NQ12 về chính sách đào tạo…; Phân bổ vốn XDCB 2017…) Đ/c Vân Anh
Phòng họp 305 Đưa tin: Họp cho ý kiến về các Đề án (ĐA tạo việc làm cho ngư dân vùng biển; Điều chỉnh QH bưu chính viễn thông ) Đ/c Hà
  Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Bộ KHĐT về dự án kè bảo vệ Đảo Cồn Cỏ Đ/c Mỹ Hạnh
Chiều Phòng họp 305 Đưa tin: Họp cho ý kiến về Đề án Phương án điều chỉnh Chương trình KCHKM trình kỳ họp thứ 3 – HĐND tỉnh Đ/c Nhất
Phòng họp 307 Đưa tin: Họp cho ý kiến về các Đề án (ĐA mức thu học phí đối với các cơ sở GD công lập; ĐA hỗ trợ nâng cao chất lượng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả…) trình kỳ họp thứ 3 – HĐND tỉnh Đ/c Hà
 
Thứ 7
(05/11)
    7h30 đưa tin: Ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc, tại xã Hải Trường Đ/c Hà
Kế hoạch các Phòng
Phòng QL Công báo - Theo dõi hoạt động Web Công báo điện tử và phần mềm CBĐT;
- Biên tập Công báo
- Cập nhật thông tin lên các Chuyên mục trên Trang thông tin điện tử tỉnh + trang web thử nghiệm
- Làm Công tác VT, Thủ quỹ và công việc HC của Trung tâm;
- Theo dõi xuất XML công văn đến các đơn vị;
- Theo dõi, cập nhật Trang Thống kê thời gian xử lý văn bản
- Tìm hiểu phần mềm Tiếp công dân; KTXH
- Cập nhật Thủ tục HC;
- Tham gia góp ý  dự thảo VB QPPL của các Sở, ngành;
Phòng QL Trang TTĐT tỉnh  - Các Biên tập viên tiếp tục bám sát lịch công tác hoạt động trong tuần của Lãnh đạo UBND tỉnh để biên tập cập nhật các hoạt động liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh
- Biên tập và cập nhật tin khắp nơi trong tỉnh; tin của các Cộng tác viên
- Khai thác các văn bản của UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành huyện thị thành phố... ban hành để biên tập và cập nhật thông tin
- Duy trì hoạt động ổn định của Trang TTĐT tỉnh, các trang Uportal của các Sở ban ngành huyện thị thành phố, các trang NukeViet, .Net,...
- Khai thác và viết tin bài cập nhật thông tin cho chuyên trang Bầu cử
- Thực hiện chuyên mục điểm báo hàng ngày
- Biên tập cập nhật tin tức nỗi bật của lãnh đạo UBND tỉnh
- Quản trị tin bài trên chuyên mục Tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của Doanh nghiệp
- Tiếp tục phân tích thiết kế, lập trình, cài đặt các hạng mục website và các website đã hợp đồng
- Liên hệ làm việc với công ty Tân Dân về phần mềm KTXH
-  Trao đổi với anh Chính về yêu cầu cần nâng cấp trên QTchat và login logout trên Trang TTĐT tỉnh, xmlHSCV, trang congchuc, backup hệ thống: kiểm tra, rà soát và xử lý các lỗi đang tồn tại để khắc phục sự cố stop services database PostgreSQL
-  Trên trang TTĐT tỉnh: Lập trình các nội dung đón nhận click chuột của người dùng khi truy cập các menu ở Hệ thống TT dành cho CBCCVC tỉnh; Nghiên cứu xml thống kê số ngày xử lý văn bản
- Cài đặt bản cập nhật website thông tin Việt Kiều cho Sở Ngoại vụ
Phòng CNTT – TH - Quản lý, điều hành phòng CNTT&TH
- Theo dõi hoạt động của TTTHDL tỉnh
- Hỗ trợ người dùng (mail, HSCV)
- Kiểm tra gửi nhận Liên thông với trục kết nối Quốc gia
- Liên hệ hợp đồng làm mạng LAN tầng 3 tòa nhà hành chính
- Cài đặt VPN và các dịch vụ cơ bản tại TTTHDL
- Cấu hình chuyển các bản ghi phần mềm HSCV các đơn vị trỏ về QT
- Theo dõi và Cập nhật trạng thái cho Hệ thống Chính phủ giao
- Triển khai phần mềm Theo dỏi, kiểm tra  việc thực hiện của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao