Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 29/9 đến ngày 03/10/2014

Thời gian Nội dung Chủ trì
Thứ 2, ngày 29/9/2014
Sáng Làm việc tại Trung tâm Viên chức
Chiều Học Trung cấp lý luận chính trị PP Mỹ Hạnh
BTV Vân Anh
KT Thái Dũng
14h đưa tin: Lãnh đạo tỉnh làm việc với huyện Hải Lăng về GPMB Quốc lộ 1 A BTV Hồng Hà
14h đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính báo cáo nội dung Đại hội các Dân tộc thiểu số tỉnh với Thường trực Tỉnh ủy BTV Tiến Nhất
Thứ 3, ngày 30/9/2014
Sáng 8h đưa tin: CT và các PCT UBTV làm việc với Sở Nội vụ BTV Hồng Hà
Đưa tin: Tổng kết Hội thị sáng tại trẻ tỉnh tại HTUB BTV Tiến Nhất
Chiều 14h đưa tin: PCT TT Nguyễn Đức Chính làm việc với Trường CĐSP Quảng Trị BTV Hồng Hà
14h đưa tin: PCT Nguyễn Hữu Dũng kiểm tra tiến độ thực hiện dự án của Công ty CP My Anh - Khe Sanh (2 ngày) BTV Vân Anh
  14h đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Văn phòng Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh BTV Tiến Nhất
Thứ 4, ngày  01/10/2014
Sáng Đưa tin: Lễ công  bố Quyết định Trưởng Ban Dân tộc tỉnh BTV Hồng Hà
Đưa tin: PCT Mai Thức làm việc với UBND huyện Gio Linh về quy hoạch thị trấn Gio Linh PP Mỹ Hạnh
Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với ngành liên quan về triển khai Nghị định 67/NĐ-CP BTV Tiến Nhất
Xin nghỉ phép (01 ngày) PP Ng Thị Vân
Chiều 15h đưa tin: CT và các PCT UBTV làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh BTV Hồng Hà
14h đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với các ngành liên quan về tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM đối với một số xã đăng ký hoàn thành trong năm 2014-2015 BTV Tiến Nhất
Thứ 5, ngày  02/10/2014
Sáng Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính kiểm tra tiến độ Chương trình Dự án Hạnh phúc tỉnh Quảng Trị BTV Tiến Nhất
7h30 đưa tin: PCT Nguyễn Hữu Dũng làm việc với Bộ Tư lệnh Biên phòng về mô hình "Một cửa, một lần dừng" BTV Vân Anh
Đưa tin: PCT TT Nguyễn Đức Chính kiểm tra công tác quy hoạch Khu Du lịch Hải Khê, Hải Lăng BTV Hồng Hà
Đưa tin: Hội nghị về đầu tư PPP (cả ngày) PP Mỹ Hạnh
Chiều Họp tại Sở Tài chính PGĐ Lâm Công Tuấn
Đưa tin: PCT Nguyễn Hữu Dũng làm việc với Công ty TNHH một thành viên Thương mại Quảng Trị về cổ phần hóa BTV Vân Anh
Đưa tin: Ban Tuyên giáo TW làm việc với Chi cục Dân số BTV Hồng Hà
Thứ 6, ngày 03/10/2014
Sáng Đưa tin: Đại hội Liên minh Hợp tác xã và DNNQD tỉnh BTV Tiến Nhất
Đưa tin: Hội nghị thông báo kết quả Đại hội 8 MTTQVN BTV Hồng Hà
8h đưa tin: Hội nghị trực tuyến để sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng năm 2014 PP Mỹ Hạnh
Chiều Đưa tin: CT và các PCT gặp mặt các đ/c nguyên là lãnh đạo các ngành đã nghỉ hưu tại P307 BTV Vân Anh
Đưa tin: Lãnh đạo tỉnh dự Lễ khởi động dự án Cải thiện dịch vụ y tế - tại Huế BTV Tiến Nhất
16h đưa tin: Lễ tổng kết và khen thưởng các tập thể và cá nhân đóng góp nâng cấp, xây dựng NTLS QG Đường 9 BTV Hồng Hà
  Thứ 7, ngày 04/10/2014  
  Đưa tin: Hội nghị phổ biến, tập huấn Luật Đấu thầu năm 2013 tại Ks Đông Trường Sơn BTV Tiến Nhất