Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 01/7 đến ngày 7/7/2013

VP UBND  TỈNH QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     
     Quảng Trị, ngày 01 tháng 7  năm 2013
 
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 01/7 đến ngày 8/7/2013)
 
Thời gian Nội dung
Viên chức
 
thực hiện
Thứ Hai, ngày 01/7
Sáng Làm việc bình thường Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “ PCT Nguyễn Quân Chính chỉ đạo bàn giao đất sản xuất của Cty Lâm nghiệp đường chính cho các địa phương liên quan” BTV Vân Anh
- 9h họp trung tâm GĐ, PGĐ, VP,KT
Chiều
 
- Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Văn phòng điều phối xây dựng NTM BTV Hồng Hà
- Dự họp đưa tin: “CT và các PCT gặp mặt các cán bộ nghỉ hưu BTV Nguyễn Tiến Nhất
Thứ Ba, ngày 02/7
Sáng - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Tập huấn sử dụng hệ thống thông tin và môi trường làm việc qua mạng tại Sở GD và ĐT KS Nguyễn T.Vân
KS Nguyễn T.Tuyết Hạnh
- Dự họp đưa tin: “CT làm việc và khảo sát về việc mở rộng địa giới hành chính của thị trấn Hải Lăng BTV Vân Anh
- Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính dự bàn giao Giám đốc Chi nhánh NHPT” BTV Hồng Hà
Chiều - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Hỗ trợ sử dụng hệ thống dành cho CBCC ở Sở Tài nguyên và MT KS Nguyễn T.Vân
Thứ Tư, ngày 03/7
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Đi công tác tại VP Ủy ban Chính quyền tỉnh Savannakhet (đến hết tuần GĐ Lê Châu Long
PGĐ Lâm Công Tuấn
KT Nguyễn Thái Dũng
Dự họp đưa tin: “CT làm việc và khảo sát về việc mở rộng địa giới hành chính của thị trấn Bến Quan BTV Tiến Nhất
- Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức họp với Tập đoàn Trường Thịnh về GPMB QL 1 BTV Mỹ Hạnh
Chiều
Tối
Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức họp BCĐ dự án cấp nước do ADB tài trợ BTV Vân Anh
Thứ Năm, ngày 4/7
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức làm việc với Trung tâm đăng kiểm đường bộ BTV Mỹ Hạnh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Thứ Sáu, ngày 5/7
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT dự Tổng kết ATGT 6 tháng đầu năm 2013 BTV Hồng Hà
- Tập huấn sử dụng hệ thống thông tin và môi trường làm việc qua mạng tại UBND thành phố Đông Hà (từ ngày 5/7 đến 7/7) TP Nguyễn Thanh Bình
KS Nguyễn T.Vân
KS Nguyễn Tuyết Hạnh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: ”PCT TT Nguyễn Đức Chính làm việc với Tâp đoàn Bia Carlsberg/Đan Mạch về việc thành lập Chi nhánh tại Quảng Trị BTV Tiến Nhất
Thứ Bảy, ngày 6/7
Sáng Trực trung tâm HS Lê Hữu Nam
Chiều Trực Trung tâm Trịnh Minh Quyết
Chủ nhật, ngày 7/7
Sáng Trực Trung tâm Dương Nguyễn Xuân Hiếu
Chiều Trực Trung tâm Trịnh Minh Quyết
 
 
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH