Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 10/6 đến ngày 14/6/2013

VP UBND  TỈNH QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     
     Quảng Trị, ngày 03 tháng 6  năm 2013
 
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 10/6 đến ngày 14/6/2013)
 
Thời gian Nội dung Viên chức
thực hiện
Thứ Hai, ngày 10/6
Sáng Làm việc bình thường Tất cả viên chức
- 9h họp Trung tâm Tất cả viên chức
Chiều - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Thứ Ba, ngày 11/6
Sáng - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
- Dự họp đưa tin: “CT và các PCT dự lễ kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc” BTV Vân Anh
- Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Đức Chính dự Đại hội Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng khuyến học của Hội Khuyến học ” BTV Tiến Nhất
- Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính chủ trì hội nghị triển khai NĐ 99 về chính sách chi trả dịch vụ môi trường” BTV Hồng Hà
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT làm việc với Lãnh đạo Cục Thuế, Hải quan về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách” BTV Vân Anh
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức làm việc với các ngành xem xét đề xuất đầu tư phát triển KKT Đông Nam QT của Công ty One Asian” BTV Mỹ Hạnh
Thứ Tư, ngày 12/6
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT đi khải sát một số dự án chuẩn bị đầu tư trên địa bàn Hải Lăng, Triệu Phong” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức đi kiểm tra tình hình triển khai nhà máy gạch không nung Polimer Bến Hải và vùng nguyên liệu quy hoạch cho nhà máy ” BTV Vân Anh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính dự Hội nghị tổng kết HTX tại xã Vĩnh Sơn theo NQTW5” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính dự Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào “Hiến máu nhân đạo”” BTV Hồng Hà
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính chủ trì hội nghị bàn biện pháp đẩy mạnh tiến độ cấp giấy CNQSD đất và giải quyết các KNTC của nhân dân có liên quan đến đất đai” BTV Tiến Nhất
Thứ Năm, ngày 13/6
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT đi khảo sát một số dự án chuẩn bị đầu tư trên địa bàn Gio Linh, Vĩnh Linh” BTV Vân Anh
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức chủ trì làm việc với đoàn khảo sát của Bộ Tài chính về thu phí cửa khẩu Lao Bảo” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính chủ trì họp thẩm định Đề án quy hoạch bố trí, sắp xếp dân cư tại chỗ cho vùng thường xuyên ngập lụt trên địa bàn QT” BTV Hồng Hà
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính làm việc với Hội VHNT” BTV Tiến Nhất
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức làm việc với Công ty TNHH Quảng Định về triển khai dự án khai thác vàng gốc ở xã Tà Long” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính làm việc với các ngành về công tác đảm bảo phương tiện vận chuyển khách du lịch trên địa bàn tỉnh” BTV Hồng Hà
Thứ Sáu, ngày 14/6
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức nghe UBND TP Đông Hà báo cáo tiến độ dự án Thoát nước, thu gom và xử lý nước thải TP Đông Hà” BTV Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính dư Hội nghị sơ kết chỉ thị 42 của TW tại Tỉnh ủy” BTV Tiến Nhất
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin:”PCT TT Nguyễn Đức Chính dự Khai mạc Bóng chuyền nữ vòng loại WORLD CUP Đông Nam Á” BTV Vân Anh
 
 
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH