Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 18/11 đến ngày 22/11/2013

VP UBND  TỈNH QUẢNG TRỊ
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     
     Quảng Trị, ngày 18  tháng 11  năm 2013
 
 
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày 18/11 đến ngày 22/11/2013)
 
Thời gian Nội dung Viên chức
thực hiện
Thứ Hai, ngày 18/11
Sáng Làm việc bình thường Tất cả viên chức
- Họp trung tâm GĐ,PGĐ, TP, VP
Dự họp đưa tin: “CT và các PCT họp UB phiên tập thể để cho ý kiến hoàn chỉnh các báo cáo, đề án trình HĐND tỉnh” BTV Vân Anh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính thăm và làm việc với UBBGQG Lào tại Viên Chăn” BTV Mỹ Hạnh
Chiều
 
Làm việc bình thường BTV Hồng Hà
Thứ Ba, ngày 19/11
Sáng - Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT dự các hoạt động tại trường THPT Vĩnh Linh” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính dự khai giảng năm học mới tại Trường Trung cấp nghề tỉnh” BTV Hồng Hà
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng họp BCĐ thu hồi nợ đọng” BTV Vân Anh
Chiều Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức tiếp xúc cử tri tại Phường I, TP Đông Hà” BTV Vân Anh
Thứ Tư, ngày 20/11
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT và các PCT làm việc với các xã khóa khăn về KT-XH và giảm nghèo tại huyện ĐaKrông” BTV Hồng Hà
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính dự Hội đàm công tác biên giới và cắm mốc với Sa Vẵn Na Khẹt” BTV Mỹ Hạnh
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức làm việc với Sở GTVT về kế hoạch 2014” BTV Tiến Nhất
Thứ Năm, ngày 21/11
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “CT và PCT Mai Thức làm việc với Ban Thường vụ và UBND thị xã Quảng Trị về GPMB QL1A” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính làm việc với Lãnh đạo Sở GD-ĐT về chương trình nâng cao chất lượng ngoại ngữ và phổ cập Mầm non 5 tuổi” BTV Hồng Hà
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức làm việc với Công ty cấp nước về kế hoạch 2014 và dự án do Italia tài trợ” BTV Vân Anh
Thứ Sáu, ngày 22/11
Sáng Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Chiều Làm việc tại Trung tâm Tất cả viên chức
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính dự hội nghị Hội Di sản tỉnh Quảng Trị tại Bảo tàng tỉnh” BTV Hồng Hà
Thứ Bảy, ngày 23/11
Sáng Dự họp đưa tin: “Chủ tịch dự Đại hội Doanh nghiệp trẻ” BTV Vân Anh
 
 
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH