Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Thời gian Địa điểm Nội dung LĐ và CV
Thứ 2
11/6
Sáng  P 307 Đưa tin: Lãnh đạo tỉnh họp giao ban Đ/c Hà
Chiều P 307 Đưa tin: Họp bàn về tình hình XK sản phẩm gỗ qua cửa khẩu Lao Bảo Đ/c Vân Anh
Thứ 3
12/6
Sáng Sở VHTTDL Đưa tin: PCT TT Mai Thức làm việc với Sở VHTTDL Đ/c Hà
  Đưa tin ở Đoàn TN tỉnh Đ/c Nhất
Chiều   Đưa tin: HN khách hàng 2018 của Công ty Xăng dầu Quảng Trị Đ/c Vân Anh
Thứ 4
13/6
Sáng HĐND tỉnh Đưa tin: Họp Thường trực HĐND tỉnh Đ/c Hạnh
  Đưa tin: PCT TT Mai Thức kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT Quốc gia Đ/c Hà
Chiều P 307 Đưa tin: PCT TT Mai Thức làm việc với Đài PTTH tỉnh Đ/c Hạnh
Thứ 5
14/6
Sáng   Đưa tin: CT làm việc với xã Triệu Vân về NTM Đ/c Hạnh
  Đưa tin hoạt động của PCT Nguyễn Quân Chính tại Hà Nội Đ/c Vân Anh (liên hệ)
Tỉnh ủy Đưa tin: Họp BCĐ thực hiện quy chế dân chủ Đ/c Hà
Chiều Tỉnh ủy Đưa tin: Họp BCĐ 25 Đ/c Hà
P 307 16h đưa tin: PCT TT Mai Thức làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo Đ/c Hà
Thứ 6
15/6
Sáng   Đưa tin: Khởi công Trường liên cấp hội nhập quốc tế tại Quảng Trị Đ/c Vân Anh
Chiều P 308 Tập huấn ứng dụng phần mềm theo dỏi chỉ đạo của Chính phủ Đ/c Long; đ/c Vân 
Thứ 7 (16/6)     Đưa tin hoạt động của đoàn A tại Quảng Trị (2 ngày) Đ/c Nhất
KẾ HOẠCH CỦA PHÒNG
Phòng CNTT – TH - Viên chức phòng thực nhiệm vụ được phân công
- Theo dõi hoạt động của TTTHDL tỉnh, gửi nhận Liên thông với trục kết nối Quốc gia
- Hỗ trợ người dùng (mail, HSCV)
- Cài đặt HSCV
Phòng Công báo - Tiếp nhân VB đăng Công báo năm 2018
- Công tác Văn phòng
- Văn thư
- Thủ quỹ;
- Cập nhật thông tin lên các chuyên mục trên website
- Tiếp tục làm công tác dịch vụ
- Số hóa quy trình MCĐT, dịch vụ công trực tuyến
Phòng QL Trang TTĐT - Biên tập cập nhật các hoạt động liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh; tin tức khắp nơi trong tỉnh lên website tỉnh
- Duy trì hoạt động ổn định của Trang TTĐT tỉnh, và hệ thống TT dành cho CBCCVC tỉnh, các trang Uportal của các Sở ban ngành huyện thị thành phố, các trang NukeViet, .Net,...
- Khai thác và viết tin bài cập nhật thông tin cho chuyên trang ATGT
- Thực hiện chuyên mục điểm báo hàng ngày
-Tiếp tục phân tích thiết kế, lập trình, cài đặt các hạng mục website và các website đã hợp đồng
- Làm việc với công ty Tân Dân:
- Chỉnh sửa hoàn thiện các tính năng của phần mềm KTXH
- Trao đổi với anh Chính: về yêu cầu cần nâng cấp trên QTchat, xmlHSCV, trang congchuc
+ Trao đổi với Đức Anh Công ty Tân Dân về các nâng cấp kỹ thuật trên Cổng TTĐT tỉnh đang hoạt động
+ Trao đổi với Đức Anh Công ty Tân Dân và anh Chính CIT về các giải pháp về Xây dựng hệ thống dự phòng cho Trang TTĐT tỉnh công nghệ mới
+ Tính năng AutoAddlist: tiếp tục cấu hình add tài khoản cho các ou của các đơn vị
- Tiếp tục số hóa quy trình trên pm MCĐT