Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 10/3 đến ngày 15/3/2014

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 10/3 đến ngày 15/3/2014)
 
Thời gian Nội dung Viên chức thực hiện
Thứ 2
(10/3)
S Làm việc bình thường Viên chức Trung tâm
Học Trung cấp chính trị tại Trường Chính trị Lê Duẩn (cả tuần) TP Thanh Bình
Học QLNN chương trình Chuyên viên tại Trường Chính trị Lê Duẩn (cả tuần) BTV Hồng Hà
C Làm việc bình thường Viên chức Trung tâm
14h30, họp Trung tâm tại phòng Giám đốc Lãnh đạo TT; Trưởng, Phó phòng; Văn phòng
14h, dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức họp nghe BCHQS tỉnh báo cáo về DA rà phá bom mìn vật nổ trên địa bàn” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng làm việc với Cty Cấp nước và xây dựng QT về kế hoạch CPH” BTV Vân Anh
Thứ 3
(11/3)
S Làm việc bình thường Viên chức Trung tâm
8h, dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức họp BCĐ phát triển công nghiệp” PP Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính kiểm tra tình hình sâu bệnh hại lúa” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính dự Hội nghị triển khai công tác dân số KHH gia đình năm 2014” BTV Vân Anh
C Làm việc bình thường Viên chức Trung tâm
14h, dự họp đưa tin: "PCT TT Nguyễn Đức Chính làm việc với Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh" PP Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Sở TNMT về kế hoạch triển khai Luật Đất đai” BTV Tiến Nhất
Thứ 4
(12/3)
S Làm việc bình thường Viên chức Trung tâm
Dự họp đưa tin: “CT tiếp Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc” tại PKQT BTV Vân Anh
Dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính dự hội nghị của Ban quản lý dự án hỗ trợ y tế” tại Ks Hữu Nghị BTV Vân Anh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Sở TNMT về kiểm tra tình hình sử dụng đất của các tổ chức” BTV Tiến Nhất
8h, dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức dự hội nghị trực tuyến về GPMB mở rộng QL1 và đường HCM đoạn qua Tây Nguyên” tại P.307 PP Mỹ Hạnh
C Làm việc bình thường Viên chức Trung tâm
14h, dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Liên minh HTX Việt Nam tại LM HTX tỉnh” BTV Tiến Nhất
14h, dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức làm việc với ADB về dự án RESTA” tại PKQT PP Mỹ Hạnh
Thứ 5
(13/3)
S Làm việc bình thường Viên chức Trung tâm
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính kiểm tra công tác phòng chống dịch cúm gia cầm” BTV Tiến Nhất
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức làm việc với huyện Gio Linh về GPMB QL1” PP Mỹ Hạnh
C Làm việc bình thường Viên chức Trung tâm
13h45, dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Hữu Dũng làm việc với đoàn Tỉnh trưởng Mục Đa Hản” tại Khu KTTM ĐB Lao Bảo BTV Vân Anh
14h, dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính nghe Sở NN&PTNT báo cáo các Đề án trình HĐND tỉnh” tại P.305 BTV Tiến Nhất
Thứ 6
(14/3)
S Làm việc bình thường Viên chức Trung tâm
9h, dự họp đưa tin: “CT, PCT Nguyễn Đức Chính, PCT Nguyễn Hữu Dũng làm việc với đoàn Tỉnh trưởng Mục Đa Hản” tại HT UBND tỉnh BTV Vân Anh
Dự họp đưa tin: “PCT Mai Thức họp thẩm định quy hoạch Công viên, cây xanh, điện chiếu sáng đô thị” tại HT UBND tỉnh PP Mỹ Hạnh
Dự họp đưa tin: “PCT Nguyễn Quân Chính khảo sát địa điểm đặt VP điều phối Chương trình Hạnh phúc cảu Hàn Quốc tại Quảng Trị” BTV Tiến Nhất
C Làm việc bình thường Viên chức Trung tâm
Thứ 7
(15/3)
  7h30, dự họp đưa tin: “PCT TT Nguyễn Đức Chính dự Lễ mittinh tuần lễ ATVSLĐ - PCCN” tại Cty may Hoà Thọ BTV Vân Anh