Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Thời gian Địa điểm Nội dung Cán bộ thực hiện
Thứ 2
5/8
 
S
 
  Đưa tin: Họp Ban ATGT tỉnh Vân Anh
  Nghỉ phép Mỹ Hạnh
 
C
 
  Đưa tin: Kiểm tra thu hoạch vụ Hè thu tại Hải Lăng Nhất
  Đưa tin hoạt động của PCT Hà Sỹ Đồng tại Hà Nội Nhất (liên hệ)
  Đưa tin: Họp BCĐ 389 tại P Hiền Lương Vân Anh
 
Thứ 3
6/8
S   Đưa tin: Kiểm tra tình hình tiêu thụ cá và các dự án du lịch tại Cửa Việt Nhất
  Đưa tin: Lễ khởi công nhà máy may XK miền Trung tại KCN Tây Bắc Hồ Xá Vân Anh
  Đưa tin: HNTT ngành GD ĐT
C   Đưa tin hoạt động của PCT Nguyễn Quân Chính tại Đà Nẵng Vân Anh (liên hệ)
Thứ 4
7/8
 
S   Đưa tin: Lễ phát động thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn thu vực biên giới xây dựng NTM tại Đakrông Nhất
  Đưa tin hoạt động của PCT Hoàng Nam
C   Đưa tin: PCT Hà Sỹ Đồng làm việc với Đoàn khảo sát của ADB tại P Hòa Bình Nhất
  Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với BQL Dự án điện miền Trung Vân Anh
  Đưa tin: Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống LLVT đảo Cồn Cỏ (tại Đảo)
Thứ 5
8/8
S   Đưa tin: HN tổng kết 5 năm thi hành Luật hòa giải cơ sở tại HT UBND tỉnh Hạnh
  Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính kiểm tra tình hình nước sạch tại TP Đông Hà Vân Anh
C   Đưa tin: Lễ khai mạc hội chợ Vĩnh Linh Vân Anh
  Đưa tin: Họp TTTU Đ/c Hạnh
  Đưa tin: PCT Hoàng Nam làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh
Thứ 6
9/8
S   Đưa tin: Kiểm tra tiến độ giải ngân XDCB Vân Anh
  Đưa tin: Lễ kỷ niệm "Ngày thảm họa da cam VN" tại HT UBMT
C   Đưa tin: Tiếp Nghị sỹ Hàn Quốc tại Ks Sài gòn - ĐH Nhất
  Đưa tin: Kỷ niệm 10 năm thành lập TP Đông Hà Hạnh
    KẾ HOẠCH CHUNG  
Phòng CNTT - Viên chức phòng thực nhiệm vụ được phân công
- Theo dõi hoạt động của TTTHDL tỉnh, gửi nhận Liên thông với trục kết nối Quốc gia
- Hỗ trợ người dùng (mail, HSCV)
- Cài đặt HSCV
Phòng Công báo - Tiếp nhân VB đăng Công báo năm 2018
- Công tác Văn phòng
- Văn thư;
- Thủ quỹ;
- Cập nhật thông tin lên các chuyên mục, chuyên trang trên website
- Tìm hiểu, cập nhật CSDL, trao đổi kỹ thuật về phần mềm KTXH mới
Phòng Web - Biên tập cập nhật các hoạt động liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh; tin tức khắp nơi trong tỉnh lên website tỉnh
- Duy trì hoạt động ổn định của Trang TTĐT tỉnh, và hệ thống TT dành cho CBCCVC tỉnh, các trang Uportal của các Sở ban ngành huyện thị thành phố, các trang NukeViet, .Net,...
- Khai thác và viết tin bài cập nhật thông tin cho chuyên trang ATGT
- Thực hiện chuyên mục điểm báo hàng ngày
- Tiếp tục phân tích thiết kế, lập trình, cài đặt các hạng mục website và các website đã hợp đồng