Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác

Thời gian Nội dung CBVC thực hiện
Thứ 2
16/3
S Họp tuần CB, VC TT
Đi học Nhàn
C    
Thứ 3
17/3

 
S Đưa tin: PCT TT Hà Sỹ Đồng làm việc với Bộ VHTTDL, VPCP Nhất
C Đưa tin: Họp chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid 19
Thứ 4
18/3

 
S Đưa tin: HNTT tổng kết 10 năm an ninh lương thực quốc gia Hạnh
C Đưa tin: PCT Hoàng Nam làm việc với UBND huyện Đakrông
Đưa tin: UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Phúc Hoàng Ngọc Hạnh
Hiếu (c/bị máy chiếu)
Thứ 5
19/3
S Đưa tin: PCT UBND tỉnh làm việc với Bộ GTVT Hạnh
C Đưa tin: Lễ phát động phong trào thi đua năm 2020 tại HT UBND tỉnh Nhất
Thứ 6
20/3
S Đưa tin: Hội thảo lấy ý kiến nguyên LĐ tỉnh
C Đại hội Chi bộ TTTH tại TTDVHN tỉnh Đảng viên
Thứ 7
21/3
  Đưa tin: Chỉ đạo diễn tập Covid- 19 tại Gio Linh
KẾ HOẠCH PHÒNG
Phòng CNTT - Viên chức phòng thực nhiệm vụ được phân công
- Theo dõi hoạt động của với trục kết nối Quốc gia
- Hỗ trợ người dùng (mail, HSCV)
- Cài đặt HSCV
Phòng Công báo - Tiếp nhân VB đăng Công báo năm 2018
- Công tác Văn phòng
- Văn thư;
- Thủ quỹ;
- Cập nhật thông tin lên các chuyên mục, chuyên trang trên website
- Phụ trách phần mềm Theo dõi chỉ đạo
Phòng Web - Biên tập cập nhật các hoạt động liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh; tin tức khắp nơi trong tỉnh lên website tỉnh
- Duy trì hoạt động ổn định của Trang TTĐT tỉnh, và hệ thống TT dành cho CBCCVC tỉnh, các trang Uportal của các Sở ban ngành huyện thị thành phố, các trang NukeViet, .Net,...
- Khai thác và viết tin bài cập nhật thông tin cho chuyên trang ATGT