Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Thời gian Nội dung Cán bộ thực hiện
Thứ 2
6/4
S    
   
C    
Thứ 3
7/4
 
S Đưa tin: PCT TT Hà Sỹ Đồng kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid19 các cảng ven biển trên địa bàn tỉnh Nhất
C Đưa tin: Họp BCĐ Covid-19 và Ban Quân – Dân y (p Hòa Bình)
19h đưa tin: Họp BCĐ Covid-19 (p Hòa Bình) Hạnh
Thứ 4
8/4
 
S Đưa tin: UBND tỉnh làm việc với UBCQ tỉnh Salavan (tại Cửa khẩu QT La Lay)
Đưa tin: HNTT Bộ NNPTNT Nhất
C    
Thứ 5
9/4
S Đưa tin: PCT TT Hà Sỹ Đồng làm việc với BCHQS tỉnh (p Hòa Bình)  Nhất
Đưa tin: PCT Hoàng Nam làm việc với Lãnh đạo tỉnh Salavan
Thứ 6
10/4
S Đưa tin: Họp TV Nhất
Đưa tin: Kiểm tra công tác phòng chống dịch các địa phương
C    
KẾ HOẠCH PHÒNG
Phòng CNTT - Viên chức phòng thực nhiệm vụ được phân công
- Theo dõi hoạt động của với trục kết nối Quốc gia
- Hỗ trợ người dùng (mail, HSCV)
- Cài đặt HSCV
Phòng Công báo - Tiếp nhân VB đăng Công báo năm 2018
- Công tác Văn phòng
- Văn thư;
- Thủ quỹ;
- Cập nhật thông tin lên các chuyên mục, chuyên trang trên website
- Phụ trách phần mềm Theo dõi chỉ đạo        
Phòng Web - Biên tập cập nhật các hoạt động liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh; tin tức khắp nơi trong tỉnh lên website tỉnh
- Duy trì hoạt động ổn định của Trang TTĐT tỉnh, và hệ thống TT dành cho CBCCVC tỉnh, các trang Uportal của các Sở ban ngành huyện thị thành phố, các trang NukeViet, .Net,...
- Khai thác và viết tin bài cập nhật thông tin cho chuyên trang ATGT