Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần (từ ngày 20/4-24/4/2020)

Thời gian Nội dung Cán bộ thực hiện
Thứ 2
20/4
S Họp TT CC,VCTT
C    
Thứ 3
21/4
S Đưa tin: Họp HĐND tỉnh (tại HĐND tỉnh) Hạnh
C    
Thứ 4
22/4
 
S HNTT với Bộ KHĐT Hiếu (KT)
Nhất (ĐT)
Đưa tin: PCT Hoàng Nam làm việc với Sở Văn hóa TTDL
C    
Thứ 5
23/4
S Đưa tin: Kiểm tra thu hoạch vụ Đông Xuân Nhất
C    
Thứ 6
24/4
S Đưa tin: Họp BCĐ Covid 19 tỉnh
C Đưa tin: PCT TT Hà Sỹ Đồng làm việc với UBND thị xã Quảng Trị Nhất
KẾ HOẠCH PHÒNG
Phòng CNTT - Viên chức phòng thực nhiệm vụ được phân công
- Theo dõi hoạt động của với trục kết nối Quốc gia
- Hỗ trợ người dùng (mail, HSCV)
- Tìm hiểu HSCV mới
Phòng Công báo - Tiếp nhân VB đăng Công báo năm 2018
- Công tác Văn phòng
- Văn thư;
- Thủ quỹ;
- Cập nhật thông tin lên các chuyên mục, chuyên trang trên website
- Phụ trách phần mềm Theo dõi chỉ đạo tỉnh
Phòng Web - Biên tập cập nhật các hoạt động liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh; tin tức khắp nơi trong tỉnh lên website tỉnh
- Duy trì hoạt động ổn định của Trang TTĐT tỉnh, và hệ thống TT dành cho CBCCVC tỉnh, các trang Uportal của các Sở ban ngành huyện thị thành phố, các trang NukeViet, .Net,...
- Khai thác và viết tin bài cập nhật thông tin cho chuyên trang ATGT