Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần từ ngày 30/11 đến ngày 04/12/2015

Thời gian Địa điểm Nội dung Người thực hiện
Thứ 2, ngày 30/11/2015
Sáng
 
  Họp TT LĐTT, TPP, KT, VP
  Đi công tác tại Hàn Quốc Mỹ Hạnh
  Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính khảo sát KCN Tây Bắc Hồ Xá Tiến Nhất
 Chiều   Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính kiểm tra, giải quyết những kiến nghị cử tri thôn Xuân Lâm, xã Gio Mai Tiến Nhất
  Đưa tin: CT kiểm tra một số công trình trên địa bàn huyện Cam Lộ Hồng Hà
P 307 Đưa tin: PCT Mai Thức làm việc với đoàn kiểm tra chương trình giảm nghèo  Vân Anh
Thứ 3, ngày 01/12/2015
Sáng P 305 Đưa tin: Họp về kế hoạch triển khai một số công trình giao thông trên địa bàn Hồng Hà
  Đưa tin: Khảo sát khu vực cửa khẩu Lalay  Vân Anh
Sở NN Đưa tin: Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2015, kế hoạch 2016 Tiến Nhất
Chiều      
Thứ 4, ngày 02/12/2015
Sáng
 
  Đưa tin: PCT Hà Sỹ Đồng tiếp xúc cử tri tại Hướng Hóa (cả ngày) Tiến Nhất
P 305 Đưa tin: Họp BCĐ chống thất thu và nợ đọng thuế  Vân Anh
Chiều   Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Tổng cục Năng lượng về dự án nhà máy nhiệt điện  Vân Anh
  Đưa tin: GĐ Sở TNMT dự làm việc với TT HĐND tỉnh tại UBND xã Cam Tuyền Hồng Hà
Thứ 5, ngày 03/12/2015
Sáng   Đưa tin: Lãnh đạo tỉnh kiểm tra chương trình xây dựng nông thôn mới tại Gio Linh Tiến Nhất
  Đưa tin: PCT Hà Sỹ Đồng tiếp xúc cử tri tại Vĩnh Linh (cả ngày) Tiến Nhất
  Đưa tin: Hội người Khuyết tật trao quà cho trẻ em khuyết tật Hồng Hà
  Đưa tin: Hợp nhất Hiệp hội DN và Hiệp hội DNNVV  Vân Anh
Chiều   Đưa tin: PCT Nguyễn Hữu Dũng làm việc với KBNN  Vân Anh
    Đưa tin: Kiểm tra công tác xây dựng NTM tại Gio Linh Hồng Hà
Thứ 6, ngày 04/12/2015
Sáng P 307 10h30 đưa tin: Lãnh đạo tỉnh làm việc với HĐQT BIDV  Vân Anh
    9h đưa tin: Văn phòng UBND tỉnh trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Vân Anh
    Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Nghiệp đoàn cấp nước Pháp Hồng Hà
    Đưa tin: PCT Hà Sỹ Đồng tiếp xúc cử tri tại Cam Lộ Tiến Nhất
Chiều      
    Thứ 7, ngày 05/12/2015  
Sáng HT UBND tỉnh Đưa tin: PCT Nguyễn Quân Chính làm việc với Tổng cục Hàng hải Việt Nam Tiến Nhất
Kế hoạch công tác tuần của các Phòng
Phòng CNTT – TH - Xin ý kiến Lãnh đạo để kết nối với Sở TTTT để thực hiện xác thực Ldap cho phần mềm 1 cửa
- Soạn 1 số nội dung liên quan về mail, Ldap, Fortimail và hệ thống CSDL theo dõi CP để chuẩn bị bàn giao công việc.
- Tìm hiểu máy chủ CAS (để tích hợp người dùng SSO)
- Chị Vân đăng ký người dùng sơ hệ thống PM HSCV các xã, phòng ban huyện Đakrông (Tên miền, IP, Database, thông số cấu hình)
- Hỗ trợ người dùng (mail, HSCV)
 
Phòng QL Công báo - Theo dõi hoạt động Web Công báo điện tử và phần mềm CBĐT;
- Biên tập, phát hành Công báo 22
- Cập nhật thông tin lên các Chuyên mục trên Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Làm Công tác VT, Thủ quỹ và công việc HC của Trung tâm;
 - Làm các công việc đột xuất khác Lãnh đạo TT giao:
+ In sổ văn bản đến của các đơn vị;
+ Làm việc với Ban Tiếp Công dân;
+ Cập nhật Thủ tục HC;
 
Phòng QL Trang TTĐT - Các Biên tập viên tiếp tục bám sát lịch công tác hoạt động trong tuần của Lãnh đạo UBND tỉnh để biên tập cập nhật các hoạt động liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh
- Biên tập và cập nhật tin tức khắp nơi trong tỉnh
- Biên tập và cập nhật tin tức của các Cộng tác viên
- Khai thác các văn bản của UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành huyện thị thành phố... ban hành để biên tập và cập nhật thông tin
- Duy trì hoạt động ổn định của Trang TTĐT tỉnh, các trang Uportal của các Sở ban ngành huyện thị thành phố, các trang NukeViet, .Net,...
- Tiếp tục phân tích thiết kế, lập trình, cài đặt các hạng mục website và các website đã hợp đồng
- Tiếp tục tìm hiểu yêu cầu về xây dựng  ứng dụng xem QTV online trên các thiết bị cầm tay
- Phối hợp với anh Chính về các giải pháp xây dựng các app cho các HĐH mobile khác nhau (Android, Ios, Winphone, Blackberry,…)
- Xây dựng website nukeviet cho Trang TTĐT tỉnh
- Hỗ trợ và phối hợp với Nam và Triển để tích hợp xác thực LDAP cho nukeViet
- Xây dựng website Trường CT Lê Duẩn
- Liên hệ xúc tiến hợp đồng Thư viện tỉnh: website
- Liên hệ xúc tiến ký kết hợp đồng Phần mềm QL sx chương trình và HĐ Xây dựng các ứng OTT cho QTV online, nâng cấp website
- Xây dựng nội dung Cổng thông tin xúc tiến đầu tư theo yêu cầu
- Phối hợp với bộ phận kỹ thuật của công ty Tân dân để cài đặt phần mềm KTXH