Trang nhất » Lịch công tác

Lịch công tác tuần

Thời gian Nội dung CCVC
Thứ 2
(17/12)
Sáng Tham dự lớp tập huấn đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại với Lào 2018 BTV
Nghỉ phép Đ/c Mỹ Hạnh
Chiều    
Thứ 3
(18/12)
Sáng Tham gia đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao (8h) Đ/c Long
Chiều    
Thứ 4
(19/12)
Sáng Đưa tin: CT làm việc với Công ty ENVISION ENERGY (PKQT) Đ/c Hạnh
Đưa tin: Trao học bổng Vòng tay đồng đội Đ/c Hà
Chiều Đưa tin: Họp giải quyết các vướng mắc về đất đai Đ/c Nhất
Thứ 5
(20/12)
Sáng Đưa tin: CT làm việc với Tập đoàn T&T Đ/c Hạnh
Đưa tin: HNTT tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giai quyết TTHC (P 308) Đ/c Vân Anh
Chiều 15h, Họp tổng kết Chi bộ Đảng viên
Thứ 6
(21/12)
Sáng Đưa tin: HN trao đổi kinh nghiệm về công tác tôn giáo giữa các tỉnh biên giới Việt Nam – Lào Đ/c Nhất
Đưa tin:Phiên họp toàn thể mặt trận Đ/c Hạnh
Đưa tin: HN thi đua các KKT các tỉnh Bắc Trung Bộ (Ks Sài Gòn) Đ/c Vân Anh
Đưa tin: HNTT toàn quốc sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin (tại BCH Quân sự tỉnh) Đ/c Hà
Chiều Đưa tin: Họp nghe báo cáo về quy hoạch TP Đông Hà (P304) Đ/c Hạnh
Thứ 7
(22/12)
  Đưa tin: Lễ công bố đạt chuẩn NTM tại xã Vĩnh Long Đ/c Nhất
  KẾ HOẠCH TUẦN  
Phòng CNTT - Viên chức phòng thực nhiệm vụ được phân công
- Theo dõi hoạt động của TTTHDL tỉnh, gửi nhận Liên thông với trục kết nối Quốc gia
- Hỗ trợ người dùng (mail, HSCV)
- Cài đặt HSCV
Phòng Công báo - Tiếp nhân VB đăng Công báo năm 2018
- Công tác Văn phòng
- Văn thư
- Thủ quỹ;
- Cập nhật thông tin lên các chuyên mục trên website
- Tìm hiểu phần mềm KTXH
- Số hóa quy trình MCĐT, dịch vụ công trực tuyến
Phòng Web - Biên tập cập nhật các hoạt động liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh; tin tức khắp nơi trong tỉnh lên website tỉnh
- Duy trì hoạt động ổn định của Trang TTĐT tỉnh, và hệ thống TT dành cho CBCCVC tỉnh, các trang Uportal của các Sở ban ngành huyện thị thành phố, các trang NukeViet, .Net,...
- Khai thác và viết tin bài cập nhật thông tin cho chuyên trang ATGT
- Thực hiện chuyên mục điểm báo hàng ngày
-Tiếp tục phân tích thiết kế, lập trình, cài đặt các hạng mục website và các website đã hợp đồng
- Làm việc với công ty Tân Dân:
- Chỉnh sửa hoàn thiện các tính năng của phần mềm KTXH
- Trao đổi với anh Chính: về yêu cầu cần nâng cấp trên QTchat, xmlHSCV, trang congchuc
+ Trao đổi với Đức Anh Công ty Tân Dân về các nâng cấp kỹ thuật trên Cổng TTĐT tỉnh đang hoạt động
+ Trao đổi với Đức Anh Công ty Tân Dân và anh Chính CIT về các giải pháp về Xây dựng hệ thống dự phòng cho Trang TTĐT tỉnh công nghệ mới
+ Tính năng AutoAddlist: tiếp tục cấu hình add tài khoản cho các ou của các đơn vị
- Tiếp tục số hóa quy trình trên pm MCĐT